Rønn: Man kan ikke bare trække en opholdstilladelse i en automat

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech mener ikke, at der har været tale om vildledning fra hendes udlændingestyrelse. I stedet mener hun, at juristerne bare har været uheldige med at løbe ind i manipulerende journalister.

Foto: Rune Evensen / Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) var i går mest optaget af det, hun kalder manipulerende journalister og i mindre omgang af de danskere, som måske har været nødt til at bosætte sig i Sverige på grund af mangelfulde oplysninger fra Udlændingservice.

Rønn ønskede i går kun at tale med DRs TV-Avisen, og her forklarede hun følgende:

»Borgerne skal kunne regne med, at de får en fair og ordentlig vejledning, men det er klart, at det står altid til diskusion, hvor meget vejledning de skal have. Det må ikke gå over i en sagsbehandling, sådan så man skaber nogle forventninger hos borgerne, som man så bagefter ikke kan indfri. Det er altså et meget vanskeligt stof.«

»Det er fuldstændig rigtigt, som juristen siger, man skal selvfølgelig rette sig efter forskrifterne. De er givet og står på hjemmesiden, og der har nu været nogle medarbejdere, der har været så uheldige at komme ind i maskinen hos en journalist, der altså kommer og udgiver sig for noget helt andet, end han er. Jeg ved ikke, hvordan spørgsmålene er blevet stillet. Han har selvfølgelig pisket dem rundt i manegen. Det er en stor fejl, at vi sidder her og ikke har hørt samtalen, og derfor kender vi heller ikke spørgsmålene. Men enhver medarbejder, der bliver sat til telefonen, skal selvfølgelig kunne klare den værste manipulerende jorunalist, ellers skal han stille telefonen videre.«

»Da jeg blev minister, indførte jeg en lang række interne regler, og regel to hedder: Vi indrømmer fejl, og regel tre hedder, at vi putter ikke med tingene, og regel fire er, at vi retter ind efter EU-dommene. Og de er sagt meget klart. Åbent i pressemeddeleser og alle steder, så der er slet ikke nogen tvivl om, hvordan det skal være.«

Du siger, at du har regel nummer to hedder at indrømme fejl. Er der sket fejl i denne sag?

»Det ved vi ikke, fordi jeg har ikke hørt samtalen, men det er der måske. Det er i hvert fald ikke optimalt, hvis man for eksempel har sagt, at der er et hul i loven. For det er direkte forkert. Der er ikke noget hul i loven. Det vanskelige er, at ud over udlændingelovgivningen, så har vi mennekserettighedskonventionen, vi har EU-retten og vi har selvfølgelig grundloven. Vi studerer meget nøje hver gang, der kommer en ny dom, og der kom en, da jeg lige var blevet minister, og vi gennemgik den meget nøje. Jeg var i samråd og sagde, at vi rettede ind.«

Nu siger du manipulerende journalist. Nu har jeg hørt samtalerne, og der er ikke så meget manipulation, der er mere – som forvaltningsretseksperter siger – tale om vildlending. hvad får det af konsekvenser for Udlændingeservice?

»Nu ved vi ikke, hvilke medarbejdere der er tale om, men det, jeg har talt med den fungerende chef i Udlændingeservice om, er, at det omgående skal indskærpes, at de skal vejlede så meget de kan. Og er de i tvivl, så må de stille telefonen videre og så må de altid understrege – for debatten er jo ved at ende i, at sagsbehandlingen er forkert – det er der jo slet ikke tale om. Det er telefonisk vejledning, og derfor er det meget vigtigt, at I ved, at befolkningen ved og medarbejderne derude får sagt, at dette er en general vejledning. Sagsbehandling foregår ved skriftlig henvendelse.«

Der er jeg nødt til at korrigere dig. Når man ringer til en forvaltning, så er en telefonisk samtale også at betagte som sagsbehandling, som også der skal være korrekt!

»Ja, men det er ikke en afgørelse, og selv om journalisten er nok så manipulerende, så må de stoppe og sige, at de må henvende sig skrftligt. Det nytter ikke, at I er ved at skabe et indtryk af, at man bare kan trække sig en opholdstilladelse i automaten,« sagde Rønn Hornbech.