Rønn afviser grundlovsbrud

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er helt uenig med ekspert, der kalder regeringens tuneserlov for grundlovsstridig.

Foto: Anders Debel Hansen