Regionsformand: Nu kan vi bruge mindre tvang

Formanden for Region Hovedstaden, Sofie Hæstorp Andersen, lover bedre forhold for regionens psykiatriske patienter med regeringens plan.

»For patienterne i Region Hovedstaden betyder det først og fremmest, at vi nu kan gå videre med planerne om at bygge nyt i psykiatrien«.

Sådan lyder det fra formanden for Region Hovedstaden, Sofie Hæstorp Andersen (S) som kommentar til den psykiatriplan, som regeringen fremlægger i dag. Ifølge planen skal der postes 1,6 milliarder kroner i psykiatrien over de næste fire år.

Region Hovedstadens Psykiatri har årligt 38.000 patienter, og de kan blandt andet se frem til bedre fysiske forhold.

»Vi er i gang med byggerier både på Bispebjerg Hospital og på distriktspsykiatrien i Ballerup, og det at vi nu får øgede anlægsmidler betyder, at vi kan gå videre med planerne og tilbyde bedre fysiske rammer og dermed også være med til at nedbringe tvang i behandlingen,« siger Sofie Hæstorp Andersen og forklarer:

»Det er svært at nedbringe tvang, hvis der ikke er plads nok til at undgå et menneske, der er aggressivt og som har det dårligt. Derfor er det godt, at der er blevet afsat ekstra penge til byggerier, vi allerede har gang i. En anden ting er, at vi skal have flere ud på afdelingerne, der ved noget om, hvordan man undgår tvang. Vi skal have flere med efteruddannelse, og det er også en anden ting som planen sætter fokus på, men som vi kun kan løfte i fællesskab«, siger regionsformanden.

Ifølge Sofie Hæstorp Andersen, er psykiatriplanen udtryk for at psykiske og fysiske sygdomme ligestilles. Det ses med hendes ord af, at der nedsættes en ekspertgruppe, der lige som på kræft- og hjerteområdet løbende skal se på udviklingen. Det betyder, at den nu fremlagte psykiatriplan over tid kan erstattes eller udbygges med nye planer.