Regionsformand efter kritik: »Vi skal ikke komme i en situation, hvor man ikke må give den 89-årige behandling«

Alle har ret til behandling, men vi skal tale bedre med patienterne om, hvorvidt det giver mening. Sådan lyder det fra Danske Regioner, efter at flere klinikchefer fra Rigshospitalet har sagt, at det kan blive nødvendigt at prioritere, hvilke patienter der skal modtage behandling.

»Det kan aldrig blive en politikers opgave at tage den snak med patienten. Det er sundhedspersonalets opgave,« siger formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V). Hun understreger, at der også er et politisk ansvar for prioriteringsspørgsmålet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Alle skal have ret til behandling. Men vi skal blive bedre til at tale med de patienter, hvor behandlingen måske ikke giver mening.

Ikke med udgangspunkt i økonomi, men med udgangspunkt i, hvad patienten får ud af behandlingen.

Det er et af budskaberne fra Stephanie Lose (V), formand i Region Syddanmark og Danske Regioner.

Udmeldingen kommer, efter at flere overlæger fra Rigshospitalet har givet udtryk for stor bekymring:

Politikernes mantra er, at alle patienter skal have behandling uanset alder og tilstand. Men når ikke midlerne fra Christiansborg bliver tilført én til én i forhold til udgifterne til medicin og behandling, kan lægerne blive nødsaget til at prioritere i, hvilke patienter de behandler.

En af lægerne såede blandt andet tvivl om, hvorvidt man skal behandle en 89-årig med »gammelmandsleukæmi«, hvor behandlingen kan ende med at koste op mod en million om året.

»Vi skal ikke komme i en situation, hvor man ikke må give den 89-årige behandling. Til gengæld er det afgørende, at man som sundhedspersonale også får taget en beslutning om, hvorvidt behandlingen er det værd for den 89-årige,« siger Stephanie Lose.

Danske Regioners formand tilføjer, at der er brug for, at alle tager en del af ansvaret. Både politikere og læger.

Tal med patienterne

Ifølge Stephanie Lose er der blandt mange i sundhedsvæsenet en opfattelse af, at der overbehandles, fordi sundhedspersonalet ikke er gode nok til at få talt ordentligt med patienterne.

Hvis man taler med patienter, som er langt oppe i årerne, om hvorvidt de skal en behandling, der kan forlænge deres liv i tre uger, men medfører mange bivirkninger, vil de måske hellere sige fra og bede om lindrende behandling i eget hjem, mener Stephanie Lose.

»Det kan aldrig blive en politikers opgave at tage den snak med patienten. Det er sundhedspersonalets opgave,« konstaterer Stephanie Lose – og understreger, at der også er et politisk ansvar for prioriteringsspørgsmålet.

»I regionerne mener vi, at prioriteringsdiskussion er vigtig, og vi har netop nedsat en arbejdsgruppe, der skal behandle spørgsmålet. Det skal ikke munde ud i en liste over patienter, som ikke skal have behandling, men om, hvilke problemer vi står over for som sundhedsvæsen, og på hvilke niveauer, man kan tage fat i prioriteringsdiskussionen,« siger Stephanie Lose.

Hvad tænker du om, at lægerne siger, at de bruger tid og penge på at behandle patienter, som ikke bør behandles?

»Jeg ser ikke for mig, at vi får et sundhedsvæsen, som medfører, at man ikke må give den 89-årige behandling. Mit budskab er, at der skal flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Og at der skal være bedre politiske rammer om prioritering. Derfor har vi nedsat medicinrådet og gerne vil nedsætte et behandlingsråd, når vi har fået evalueringer fra medicinrådet.«