Regioner: Vores akuttelefoner fungerer godt

Formændene for Region Midtjylland og Region Sjælland er tilfredse med deres regioners telefonvisitation for borgere, der skal på skadestuen.

Region Syddanmark er i mindretal med oplevelsen af, at akuttelefonen for borgere, der er blevet syge eller er kommet til skade, ikke fungerer optimalt.

I Region Midtjylland og Region Sjælland har man gode erfaringer med ordningen, som Region Syddanmark har tænkt sig at nedlægge til fordel for den gamle ordning, hvor borgere kunne tage direkte på skadestuen uden at ringe først.

»Vi har kun gode erfaringer efter en indkøringsperiode, hvor borgerne skulle vænne sig til, man skal ringe, inden man møder op på skadestuen,« siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) fra Region Sjælland.

Hans kollega Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland har heller oplevet problemer i sin region.

»Vi har en telefonvisitation, som vi er rigtig godt tilfredse med,« siger han.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) fra Syddanmark vil droppe telefonvisitation, da ordningen ikke har givet den forventede økonomiske gevinst.

Ifølge Region Syddanmark koster telefonordningen, der blev oprettet 1. april sidste år, omkring 18 millioner kroner om året. Antallet af besøg på regionens skadestuer faldt dog kun med cirka ti procent frem til 1. januar 2015, hvilket er under det forventede.

Jens Stenbæk og Bent Hansen holder sig fra at konkludere, om Region Syddanmark burde fortsætte med telefonvisitationen.

»Region Syddanmark skal have frihed til at gøre, hvad de vil. Det må være et spørgsmål mellem regionen og borgerne,« siger Jens Stenbæk.

Bent Hansen er også formand for regionernes forening, Danske Regioner, men i den kapacitet vil han ikke blande sig i Region Syddanmarks beslutning.

»De erfaringer, de har i Region Syddanmark, kender jeg ikke. Og jeg er sikker på, at når de kommer med det her forslag, så er det fordi, de mener, det er det rigtige,« siger Bent Hansen.

»Jeg skal ikke blande mig i enkelte beslutninger i Region Syddanmark eller andre regioner,« siger han.