Regeringens integrationsudspil skal hastebehandles som lovforslag

Med sit integrationsudspil vil regeringen have flygtninge til at arbejde ti timer om ugen. Udspillet fremsættes nu som et lovforslag, der skal lynvedtages i Folketinget.

Regeringens integrationsudspil, der skal få flygtninge og indvandrere hurtigere ud på arbejdsmarkedet, ryger nu direkte i folketingssalen som et lovforslag.

Ifølge Jyllands-Posten og DR Nyheder har regeringen ikke skaffet flertal for udspillet, der blev præsenteret i marts, og nu skal det så i stedet lynvedtages som et lovforslag - uden at man forsøger at forhandle en aftale med de andre partier på plads først.

Forslaget fremsættes onsdag i Folketinget, og regeringens ambition er, at loven kan træde i kraft allerede 1. juli.

»Der er så mange vigtige initiativer i det her, som handler om, at de, der kommer til Danmark, skal være en del af det danske samfund. Derfor vil vi gerne have det vedtaget, før Folketinget tager på sommerferie,« siger beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til DR Nyheder.

Integrationsudspillet er stort set uændret i lovforslaget. Den eneste ændring er, at der indsættes et nyt minimumskrav om, at flygtninge og familiesammenførte allerede i begyndelsen af det treårige integrationsprogram skal arbejde mindst ti timer om ugen. Det vil typisk være i løntilskud, praktik eller nyttejob, fortæller ministeren til Jyllands-Posten.

Henrik Dam Kristensen skriver i en kronik i avisen, at »ingen skal gå passiv i mere end fire uger uden at yde en indsats for samfundet«.

Det er kommunerne, der har ansvaret for integrationsprogrammerne, og i dag er der krav om, at de skal aktivere alle flygtninge i netop 37 timer om ugen. Det krav falder nu bort, men ministeren er overbevist om, at aktiveringen fortsat vil lande på omkring 37 timer om ugen.

»Jeg kunne høre på debatten, at vores udspil blev udlagt sådan, at nogle kunne ende med kun at komme i virksomhedspraktik i én time om ugen. Det kunne jeg ikke forestille mig, at kommunerne ville gøre, men nu sender vi et signal om, at det ikke skal være en mindre, men tværtimod en bedre indsats. Og når man kombinerer med danskundervisning, kommer vi op på noget, der ligner 37 timer om ugen,« siger Henrik Dam Kristensen til Jyllands-Posten.

Venstre eller Dansk Folkeparti har ikke tænkt sig at stemme for regeringens lovforslag, og derfor ser det ud til, at regeringen må forsøge at få det vedtaget med et smalt flertal sammen med SF og Enhedslisten. Men mens SF erklærer sig parate til at stemme for forslaget, er Enhedslisten mere skeptiske.