Regeringens ekspertgruppe: Lav smitterisiko ved at åbne skolen for de mindste

Regeringens ekspertgruppe, der blandt andet er nedsat til at vurdere, hvordan man – når smittetallene tillader det – bedst kan genåbne Danmark, vurderer, at de mindste skolebørn udgør en lav risiko for smitte. Samtidig vil en genåbning af 0. til 4. klasse have den »højeste« virkning på samfundsøkonomien.

Regeringens ekspertgruppe vurderer, at en genåbning af de mindste klasser generelt vil have stor betydning for trivsel og folkesundhed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Der er lav smitterisiko og høj samfundsøkonomisk gevinst ved at lade elever fra 0. til 4. klasse komme tilbage i skole, når smittetallene tillader, at der slækkes på de nuværende restriktioner.

Det viser de vurderinger, som regeringens såkaldte faglige referencegruppe sendte til regeringen sent mandag aften, og som Berlingske har set et udsnit af.

Referencegruppen er en ekspertgruppe, der består af nogle af landets skarpeste hoveder indenfor blandt andet sundhed, økonomi, virologi og samfundsforhold.

Vurderingen viser, hvilke virkninger en genåbning af forskellige dele af samfundet vil have på smitteudbredelsen, samfundsøkonomien, trivsel, folkesundhed, samt betydningen for den individuelles frihed og rettigheder.

I vurderingen fremgår det, at der vil være den »laveste« smitteudbredelse ved at åbne skolen for de mindste elever, mens der vil være den »højeste« samfundsøkonomiske gevinst.

Samtidig vurderes en genåbning af de mindste klasser at have stor betydning for trivsel og folkesundhed generelt. Desuden vurderes det, at en genåbning af de mindste klasser er »mindre vigtig« for den individuelle frihed.

Eleverne mellem 5. og 10. klasse vurderes at have »lavest til middel« virkning på smitteudbredelsen, og en »middel til høj« virkning på samfundsøkonomien.

Ekspertgruppen kommer også med vurderinger af, hvor stor virkning detailhandlen har på de samme parametre. Her vurderes det, at der er en »lav til middel« virkning på smitteudbredelse, mens detailhandlen udgør en »middel til højest« virkning på samfundsøkonomien. Det vurderes også, at en genåbning af detailhandlen udgør en »vigtig« betydning for den individuelle frihed.

I vurderingen fremgår det også, at det ikke har været den faglige referencegruppes opgave at vurdere, »hvornår smitteudviklingen er på et niveau, hvor de enkelte restriktioner kan lempes, da dette afhænger af mange faktorer i smitteudviklingen nationalt og regionalt, som ikke kendes på forhånd, og som kan variere over tid«.

Det betyder, at det i sidste ende er op til regeringen at bestemme, hvornår de forskellige dele i samfundet kan genåbnes.

Den faglige referencegruppe blev torsdag i sidste uge bedt om at vurdere, hvordan man bedst genåbner Danmark, når smittetallene igen tillader det.

I regeringens supplerende kommissorium til referencegruppen dateret 6. januar står der, at gruppen »skal bidrage med vurderinger af i hvilken rækkefølge, det er klogest at lempe eller fjerne tiltag, når smittesituationen muliggør dette, når der henses til såvel restriktionernes forventede virkning på smittespredningen og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf«.

Den væsentligste afvejning for gruppen er balancen mellem økonomi og sundhed, fremgår det:

»Eksperterne skal således i deres vurdering afveje tiltagenes effekt på smittereduktion samt konsekvenser for samfundsøkonomi og den almindelige sundhedstilstand ud over covid-19. Referencegruppen kan samtidig i muligt omfang inddrage viden om øvrige konsekvenser af tiltag for befolkningen, herunder for eksempel hvor indgribende tiltagene virker på den enkeltes dagligdag eller trivsel.«

Politikere peger på de mindste klasser

Flere politikere har peget på de mindste klasser som dem, der bør stå forrest i køen, når Danmark så småt begynder at genåbne.

»Det vil være oplagt at få de små skoleelever tilbage i skole som noget af det første. Jeg arbejder også hjemme med små børn lige nu, og jeg kan skrive under på, at man arbejder en del mere ineffektivt. Det har relativt store konsekvenser, når man lukker skoler, men rent smittemæssigt har det ikke en lige så stor effekt som andre tiltag,« siger De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

På Nye Borgerliges hjemmeside skriver partiets formand, Pernille Vermund, at de mindste elever i folkeskolen bør vende tilbage allerede i næste uge, når de nuværende restriktioner udløber 17. januar.

Pernille Vermund peger på, at flere sundhedseksperter vurderer, at »skolerne ikke driver epidemien«:

»Derfor er vores klare budskab til regeringen – lad børnene komme tilbage i skole nu.«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i disse timer indkaldt partilederne til et møde om corona. Det må forventes, at restriktionerne er på dagsordenen.

»Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig,« sagde Mette Frederiksen under Folketingets spørgetime onsdag.