Regeringen vil udvide videoafhøring af børn

Justitsminister Mette Frederiksen ønsker, at det bliver muligt for børn og unge over 13 år at blive videoafhørt i særlige sager om for eksempel seksualforbrydelser.

Foto: Keld Navntoft. Socialminister Manu Sareen og justitsminister Mette Frederiksen præsenterede onsdag regeringens udspil »En ungdom uden kriminalitet - Tydelig konsekvens, flere i uddannelse og arbejde«, på et pressemøde i Justitsministerie.
Læs mere
Fold sammen

I straffesager om eksempelvis vold i familien eller seksuelle forbrydelser kan børn under 13 år afhøres på en videooptagelse, så de ikke skal stå ansigt til ansigt med den tiltalte i rettet. Men også ældre børn skal videoafhøres, mener regeringen.

Strafferetsplejeudvalget har set nærmere på videoafhøring af børn i straffesager, og udvalget anbefaler at hæve aldersgrænsen, hvilket nu får justitsminister Mette Frederiksen (S) til at søge opbakning i Folketinget til at ændre reglerne.

»Børn og unge, der er ofre for eller vidner til alvorlige forbrydelser, befinder sig i en meget sårbar situation. Det gælder ikke mindst børn og unge, der er ofre for seksualforbrydelser eller familievold. Det er utrolig vigtigt, at de bliver behandlet så skånsomt som muligt, når de skal afgive deres forklaring i retssystemet,« udtaler ministeren i en pressemeddelelse.

Strafferetsplejeudvalget anbefaler, at man i højere grad end i dag videoafhører børn og unge for at beskytte dem, så de hurtigere kan komme sig.

»Det er jeg helt enig i. Jeg synes, der er grund til at nytænke, hvordan børn og unge generelt behandles i retssystemet,« siger Mette Frederiksen.

Forslaget om at øge aldersgrænsen for brug af videoafhøring indgår i regeringens nye udspil om en styrket indsats mod kriminalitet blandt børn og unge. Forslaget er nu sendt i høring hos relevante myndigheder og organisationer.