Regeringen vil stramme kravene til permanent ophold

Personer, der får permanent opholdstilladelse i Danmark, skal have viljen og evnen til at integrere sig i samfundet. Med det for øje vil regeringen skærpe kravene for både indvandrere og flygtninge.

Foto: Simon Læssøe

Udlændinge, der gør sig håb om at få permanent opholdstilladelse i Danmark, skal fremover bestå Prøve i Dansk 2 i stedet for Prøve i Dansk 1 som nu, og så skal de vente 50 procent længere tid end i dag, hvis de er dømt for kriminalitet.

Sådan lyder et par af stramningerne i regeringens udspil, som integrationsminister Inger Støjberg (V) tirsdag skal forhandle med Folketingets øvrige partier.

»Der skal stilles håndfaste krav, hvis man vil opholde sig permanent i Danmark. Man skal være selvforsørgende, holde sig ude af kriminalitet og i øvrigt forstå dansk og det danske samfund,« siger ministeren til Berlingske Nyhedsbureau.

Regeringen vil skærpe beskæftigelseskravet fra de nuværende tre år inden for de seneste fem år til 2,5 år inden for de seneste tre år.

Derudover vil der blive stillet krav om, at ansøgere opfylder mindst to ud af fire supplerende betingelser: Aktivt medborgerskab eller bestået medborgerskabsprøve, ordinær fuldtidsbeskæftigelse i fire år inden for de seneste 4,5 år, en årlig skattepligtig indkomst på gennemsnitligt 300.000 kroner de seneste to år og en bestået Prøve i Dansk 3.

»Det er et privilegium at få lov til at opholde sig i Danmark på permanent basis. Derfor er det helt afgørende og rimeligt, at der bliver stillet håndfaste krav,« siger Inger Støjberg.

Den røde regering gjorde det i 2012 muligt for flygtninge at slippe for de almindelige krav til permanent ophold, når de har boet otte år i Danmark. Men den kattelem vil Venstre-regeringen lukke til.

Flygtninge skal på lige fod med andre udlændinge kun undtages fra at opfylde de skærpede betingelser, hvis Danmarks internationale forpligtelser tilsiger det.

»Flygtninge skal opfylde nøjagtig de samme krav som alle andre udlændinge. Når det er vigtigt at sidestille flygtninge med andre udlændinge, er det fordi, vi ønsker, at de selvfølgelig også bliver velintegrerede. Det nytter ikke noget, at flygtninge har lempeligere krav,« siger Inger Støjberg.

Regeringen har tidligere luftet idéen om at stramme kravene for flygtninge, og det har mødt kritik fra flere sider, fordi en stor andel af flygtningene typisk har langt sværere ved at nå kravene om beskæftigelse og sprogkundskaber som følge af en traumatiserende flugt fra hjemlandet.

Er det ikke urimeligt høje krav at stille til flygtninge?

»Det er et privilegium at få lov til at opholde sig permanent i Danmark. Hvad enten man er flygtning eller indvandrer, skal man opfylde nogle helt rimelige krav,« siger Støjberg.

Hun mødes med Folketingets partier tirsdag klokken 13 til det første forhandlingsmøde om den udlændingepolitiske del af finansloven.

Regeringen vurderer, at forslaget samlet set vil koste cirka fem millioner kroner årligt til sagsbehandling.