Regeringen vil forbyde tortur

Ændring af straffeloven skal kriminalisere tortur. EL håber, at det skaber klarhed om Danmarks rolle i kampen mod terror.

Regeringen har opgivet sin årelange modstand mod at skrive et forbud mod tortur ind i dansk lovgivning. Holdningen har ellers hidtil været, at det hverken er "nødvendigt eller hensigtsmæssigt" at indarbejde FN's torturkonvention i de danske love. Men nu kommer justitsminister Lene Espersen alligevel med et sådan lovforslag mod tortur.

- Lovforslaget forventes at indebære, at der bliver indsat en bestemmelse i straffeloven vedrørende straffen for forbrydelser, der har karakter af tortur, hedder det i VK-regeringens lovkatalog, som tirsdag blev præsenteret ved Folketingets åbning.

Ifølge lovkataloget vil forslaget "bygge på" den betænkning, som Strafferetsplejeudvalget forventes at afgive i slutningen af i år. Justitsministeren bad sidste år Strafferetsrådet om at overveje et sådant forbud, da det ville "sende et positivt signal til det internationale samfund".

/ritzau/