Regeringen vil bekæmpe »Den nye ulighed«

Regeringens nyudnævnte socialminister, Karen Jespersen (V), vil bekæmpe uligheden for landets svageste grupper. Indsatsen skal især målrettes udsatte børn og indvandrerkvinder. Fagfolk mener, at der er plads til forbedringer.

»Jeg vil tage kontakt til kvinde-krisecentrene, så vi sammen kan se på, hvordan vi bedst tilrettelægger indsatsen for alle kvinder på centrene. Og jeg har en pulje på 30 millioner kroner med. I åbnings­talen nævner vi indvandrerkvinderne, men det betyder sandt for dyden ikke, at andre problemstillinger ikke skal tages op i lighedens navn.« Karen Jespersen (V), social- og ligestillingsminister Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt/Scanpix

Mennesker skal have lige livschancer, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), i går i sin åbningstale. Derfor vil regeringen iværksætte en bred indsats, der både skal forebygge sundhedsmæssige problemer blandt de udsatte grupper, sikre lige muligheder for udsatte børn og endelig forbedre ligestillingen for kvinder med indvandrerbaggrund.

»Det er ikke alle i Danmark, der nyder gavn af ligestillingen. Nogle indvandrerkvinder har ikke kontakt med det omgivende samfund. De kender ikke deres rettigheder. De bestemmer ikke over deres egen tilværelse. Den manglende ligestilling for mange indvandrerkvinder er en del af den nye ulighed,« sagde statsministeren i sin tale, og lovede derpå en ekstra indsats på det område.

Lighed mellem køn
Og den nyudnævnte social- og ligestillingsminister, Karen Jespersen (V), fulgte kort efter op på statsministerens løfter. Kvinder med indvandrerbaggrund på kvindekrisecentre skal sikres bedre ligestilling blandt andet ved hjælp af nye familierådgivere, lød udspillet fra ministeren.

Anne Mau, sekretariatsleder for Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) hilser principielt alle nye tiltag på krisecentre velkommen. Dog håber hun ikke, at de nye familierådgivere skal forbeholdes indvandrerkvinderne.

»Det er min holdning, at alle kvinder på centrene skal tilbydes den samme hjælp. Og danske kvinder har i høj grad også brug for rådgivning. Derudover går jeg ud fra, at familierådgiverne skal være en integreret del af krisecentrene, og så skal vi jo have økonomien på plads med kommunerne. Det giver nogle udfordringer, for lige nu bliver vores driftstilskud skåret ind til benet,« siger Anne Mau.

Men man kan ikke gemme ligestillingsproblematikken i skørterne på indvandrerkvinderne, siger oppositionspolitikerne. Både Enhedslistens Line Barfoed og Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt mener ikke, at slaget om ligestillingen er nået ved at målrette indsatsen mod indvandrerkvinder alene.

»Det er en alt for snæver måde at tale om ligestilling på, for det er et problem, der gælder bredt i vores samfund. Det handler for eksempel om barsel og andre forhold på arbejdsmarkedet. Jeg er ærlig talt ikke imponeret, der skal være mere reel handling på det her område«, siger Socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt.

Udsatte børn
For en lille måned siden fremsatte regeringen 18 forslag til, hvordan man ville hjælpe udsatte børn og unge. Familiekurser, sociale viceværter og en bedste ven til børnene er en del redskaberne. Men Socialpædagogernes forbundsformand, Kirsten Nissen, savner konkrete håndtag til, hvordan man reelt går ind og hjælper et barn, der er udsat for omsorgssvigt.

»Alle gode hensigter er velkomne. Men jeg savner tiltag, der udmønter sig i en reel forebyggelse. Jeg mener, at man skal sætte mere massivt ind og være bedre til at hjælpe de børn, hvis forældre allerede er kendt i systemet. Og det gør man bedst ved at være mere konsekvente og uden at lade økonomien styre,« mener Kirsten Nissen.

Social- og ligestillingsminister, Karen Jespersen (V) er glad for, at statsministeren så klart bekender, at bekæmpelsen af uligheden er et klart indsatsområde i det nye folketingsår. Hun forklarer, at man holder fokus på de allermest sårbare grupper, men at der er mange flere områder, som også skal forbedres i fremtiden.

»Jeg vil tage kontakt til kvindekrisecentrene, så vi sammen kan se på, hvordan vi bedst tilrettelægger indsatsen for alle kvinder på centrene. Og jeg har en pulje på 30 millioner kroner med. I åbningstalen nævner vi indvandrerkvinderne, men det betyder sandt for dyden ikke, at andre problemstillinger, ikke skal tages op i lighedens navn,« forklarede ministeren.