Regeringen: Udenlandske eksperter skal kunne arbejde fra første dag i Danmark

Højtkvalificerede udlændinge skal kunne arbejde fra den dag, de sætter deres fod i Danmark – før arbejds- og opholdstilladelsen er faldet på plads. Sådan lyder en del af det udspil om international rekruttering, som regeringen lancerer i morgen med det formål at opretholde dansk konkurrenceevne.

Skatteminister Morten Østergaard (R) og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) står bag et nyt tiltag, der skal gøre det lettere for særligt udvalgte danske?virksomheder at hente højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til landet og dermed styrke deres konkurrenceevne. Foto: Mads Nissen Fold sammen
Læs mere

Farven på drømmemedarbejderens pas skal i fremtiden have mindre betydning for de største danske virksomheder. I fremtiden skal udenlandsk arbejdskraft i særligt forhåndsgodkendte virksomheder kunne begynde på arbejde samme dag, som de søger om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.

En såkaldt fast track-ordning er en del af det udspil for international rekruttering, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og skatteminister Morten Østergaard (R) fremlægger torsdag.

»De virksomheder, vi ved overholder reglerne, skal også have mulighed for de bedste konkurrrencevilkår, for jo stærkere de er som virksomheder, desto stærkere er Danmark. Man kan ikke undvære deres arbejdspladser. For at de kan trække medarbejdere ind hurtigt og effektivt, så sætter vi noget af regeltyranniet og bureaukratiet til side og laver en ny fast track-model,« forklarer Mette Frederiksen.

Som reglerne er i dag, skal udenlandsk arbejdskraft vente på arbejds- og opholdstilladelsen, før de kan begynde på arbejdet. Det tager i gennemsnit 30 dage, og for de danske virksomheder, som rekrutterer højtkvalificeret arbejdskraft fra hele verden, vil regelændringen have en stor betydning. Det pointerer direktørerne i to af de store, internationale virksomheder her i landet, IT-virksomheden Microsoft og ingeniørvirksomheden FL Smidth.

Begge har stort behov for at kunne rekruttere højtkvalificeret, udenlandsk arbejdskraft, og derfor hilser de regeringens udspil om en fast track-ordning velkommen.

»Det giver en meget større fleksibilitet til at agere på kort sigt og komme i gang med de opgaver, som vi som virksomhed skal i gang med,« siger Charlotte Mark, administrerende direktør i Microsofts udviklingsafdeling i Danmark.

Jesper B. Larsen, kommunikationsdirektør i FL Smidth, understreger forslagets betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

»Det er en stor administrativ byrde i dag. Vi har hele året rundt en konstant tilgang af udenlandske kolleger. Hver gang er det en hel måneds arbejde, vi går glip af. Og det er jo ikke sådan, at vi kun har én medarbejder, der går og venter. Vi har nogle gange 40 medarbejdere i den situation, og så er det altså 40 måneders arbejde, vi går glip af. Hvis vi skal være konkurrencedygtige i udlandet, så kan vi ikke forære så mange arbejdsmåneder væk. Derfor vil det her gøre en stor forskel for os.«

Et positivt bidrag til økonomien

Skatteminister Morten Østergaard understreger da også, at regeringens tiltag netop har til hensigt at sikre danske arbejdspladser. Det betyder nemlig, at virksomhederne skal have adgang til de rette kompetencer – også selv om de befinder sig i en anden del af verden.

»Hvis ikke virksomhederne kan få lov til at få de kompetencer hertil, så lægger de sig et sted, hvor de kan. Og det betyder, at de arbejdspladser, der var til de danske kolleger, også forsvinder. Omvendt har man gode muligheder og mere fleksibilitet her, end man oplever i andre lande, så er det måske her, man udvider, og det skaber så nye arbejdspladser,« siger Morten Østergaard.

En analyse fra 2011 foretaget af blandt andre den tidligere økonomiske vismand og CBS-professor Jan Rose Skaksen viste, at højtuddannede indvandrere bidrager positivt til finansieringen af den offentlige sektor, blandt andet fordi de bruger daginstitutioner og social- og sundhedsydelser mindre end danskerne.

Undersøgelsen fremhæver blandt andet, at en højtuddannet udlænding med medbragt partner i gennemsnit bliver her i landet i otte år og samlet bidrager med knap 1,9 millioner kroner til den offentlige sektor.

Skal ikke misbruges til løndumping

Ifølge skatteministeren vil en mere fleksibel og smidig rekruttering af udenlandsk arbejdskraft booste både det danske bruttonationalprodukt og den offentlige økonomi, som på grund af øgede skatteindtægter vil kunne styrkes med »200-300 millioner kroner, fordi det samlet vil øge beskæftigelsen med et sted mellem 800 og 1.500 personer i 2020«.

»Det er efterhånden ganske veldokumenteret, at det skaber arbejdspladser at tiltrække højtkvalificerede udlændinge. Når danske virksomheder rykker deres specialiserede afdelinger til udlandet, så er det ikke kun de fine ph.d.er, der rykker ud, det er jo også følgefunktionerne, fra de helt almindelige kontorarbejdere til dem, der understøtter udviklerne. Derfor forventer vi, at det her bliver et substantielt bidrag til ambitionen om at øge væksten i Danmark,« siger skatteminister Morten Østergaard.

For at få lov til at benytte ordningen skal virksomhederne forhåndsgodkendes. Det kræver blandt andet, at virksomheden enten er omfattet af en kollektiv overenskomst eller erklærer på tro og love, at ansættelse af udlændinge vil ske på danske løn- og arbejdsvilkår, ligesom virksomheden heller ikke må være en del af en lovlig arbejdskonflikt.

»Vi lægger en bremse ind, så man ikke kan bruge ordningen til at dumpe dansk løn. Men vi taler om højt specialiseret arbejdskraft, og når virksomhederne ønsker at trække dem ind, så er det ikke, fordi man ønsker social dumping på arbejdsmarkedet, men fordi der er nogle nøglemedarbejdere, man gerne vil have,« siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at regeringen med andre tiltag vil sikre sig mod spekulation, som kan dreje ordningen i den retning:

»Vi har ikke noget behov for at rekruttere ufaglært og faglært arbejdskraft fra tredjeverdenslande, for med den arbejdsløshed vi har i Danmark, er det jobfunktioner, vi både kan og vil bestride selv.«

Fast track-ordningen skal ikke kun give mulighed for at hente højtkvalificeret arbejdskraft og forskere til landet og sætte dem i gang med arbejdet fra første dag. Dertil kommer en særlig mulighed for certificerede virksomheder, som hvert år kan hente højtkvalificeret arbejdskraft til landet på korttidsophold på op til tre måneder – uden at søge arbejds- og opholdstilladelse. En mulighed, som også høster stor ros fra FL Smidth.

»Ordningen med korttidsophold passer som hånd i handske med vores behov. F.eks. har vi et kæmpestort ingeniørkontor med 4.000 ingeniører i Chennai i Indien, og det er klart, at det er meget nemmere, at de kan komme herop i en periode, når de skal samarbejde med vores danske ingeniører. Som tingene er nu, skal du søge om visum og registreres, og det tager tid. Det er ikke bare, som når en dansker tager til Sverige. Det er meget mere omstændeligt, så det vil passe godt at få et smidigt og hurtigt arbejdsflow,« siger kommunikationsdirektør Jesper B. Larsen.

»Det er ikke et columbus-æg«

SFs forhenværende skatteminister og fungerende gruppeformand, Holger K. Nielsen, er som udgangspunkt positiv over for de dele af udspillet, som indtil nu er kommet frem.

»Vi har et problem med højtkvalificeret arbejdskraft. Det er fornuftigt at tage fat på denne del af problemstillingen og afbureaukratisere området,« siger han.

Mere skeptisk er Venstres udlændingeordfører Karsten Lauritzen, der dog understreger, at Venstre gerne møder op til forhandlinger med regeringen om udspillet.

»Vi vil også gerne have mere højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark, så vi er enige med regeringen om målet, men ikke nødvendigvis om midlet,« siger han og påpeger sin skepsis over for særligt muligheden for at hente arbejdskraft ind i tre måneder uden arbejds- og opholdstilladelse:

»Jeg tror ikke, det er noget columbus-æg, regeringen her har født for at sikre let adgang til Danmark for højtuddannet arbejdskraft. Og jeg må sige, at jeg synes, det er mere nærliggende at se på at udvide de ordninger, vi ved, der fungerer, end at opfinde nye.«