»Regeringen skønmaler ikke dansk økonomi«

Det kommer ikke bag på professor og tidligere overvismand Torben M. Andersen, at regeringens 40.000 nye job for en stor dels vedkommende er deltidsjob, men han mener, tallet har været tolket for hårdt.

RB PLUS: Nyt slagsmål om ydelser til flygtninge. Siden 00'erne er det blot lykkedes at få hver fjerde flygtning ind på arbejdsmarkedet. Politikerne er enige om, at de har gjort for lidt. Det er kun hver fjerde flygtning i Danmark, som efter 10 år er i beskæftigelse. Det er første gang, der tal for udelukkende flygtninge, som regeringen anser som en kæmpe arbejdsmarkedspolitisk udfordring i Danmark. BV:Maung er flytgning fra Burma, der som en af de få, har haft held med at få et job i DK. (Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix 2015) Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Blå blok raser og kalder på økonomiske reformer, efter det er kommet frem, at de 40.000 nye job i den private sektor under den nuværende regering ikke er fuldtidsjob.

Men Torben M. Andersen, der er professor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, fastholder, at der er fremgang at spore i dansk økonomi, selv om de borgerlige partier mener, regeringen laver et skønmaleri.

»Det er velkendt, at vi har været hårdt ramt af finanskrisen, og at vi nu ser spæde tegn på fremgang i dansk økonomi. Regeringens prognoser er ikke væsentligt forskellige fra andre prognoser, og der mener jeg ikke, der er tale om et skønmaleri. Men det er klart, at det her tal har været brugt i den politiske debat, og det har måske også været tolket noget hårdere, end det kunne tåle,« siger han.

Venstre, de Konservative og Liberal Alliance revser regeringen for at tale om, at den har skabt 40.000 nye job i det private, efter Jyllands-Posten har set nærmere på tallene og fundet ud af, at de for en stor dels vedkommende er deltids- og studiejob. Og at den samlede arbejdstid i den private sektor er faldet 0,25 procent fra 2011 til 2014.

Finansordførerne fra alle tre partier gik automatisk ud fra, at regeringen mente fuldtidsstillinger. Men det kommer ikke bag på Torben M. Andersen, at der også er tale om en stor del deltidsstillinger.

»Det kommer ikke sådan vildt bag på mig, for vi ved, at den samlede vækst, stigningen i BNP, ikke har været særlig stor,« siger han.

Torben M. Andersen slår fast, at mængden af arbejdstimer er afgørende for den egentlige vækst, men der kan være god grund til også at snakke om antal personer i arbejde.

»Når økonomien vender, er der en mulighed for, at det først viser sig ved, at flere får job, og at arbejdstiden siden følger med. Hvis økonomien er i en krise, men vi regner med, at den retter sig op, vil vi sige, at det er bedre, at flere har et arbejde uden helt så mange timer. Hvis flere er inde, er det nemmere at øge beskæftigelsen, når økonomien forbedres,« siger han.

Efter de borgerlige partier er blevet klogere på, hvad der ligger bag tallet 40.000, understreger de behovet for økonomiske reformer, der for alvor kan sætte skub i antallet af arbejdstimer i det private. Men den tidligere overvismand henviser til en vurdering fra Det Økonomiske Råd.

»Det Økonomisk Råd vurderer, at beskæftigelsen ligger noget under det strukturelle niveau. Det betyder, at der er plads til en betydelig beskæftigelsesstigning, før strukturerne bliver en bremse. Det hænger blandt andet sammen med den lange række af reformer, der er på vej igennem systemet, som øger arbejdsudbuddet,« siger han og fremhæver eksempelvis den højere pensionsalder.

»Man kan sagtens diskutere strukturerne og behovet for reformer, men jeg mener ikke, man kan slutte et behov lige præcist ud af de her tal,« siger han.