Regeringen skærper indsatsen mod radikalisering af unge

En national hotline og et mentorkorps skal være med til at dæmme op for radikaliseringen af unge, fortæller socialminister Manu Sareen. Han er samtidig åben over for forslaget om en dansk imam-uddannelse.

Læs mere
Fold sammen

Regeringen har som følge af den igangværende bølge af unge mennesker, der føler sig draget af islamistiske grupper, iværksat en ny handleplan, der skal dæmme op for radikaliseringen af de unge. Det fortæller socialminister Manu Sareen (R).

»Den ene del af planen handler om forebyggelse. Det gælder blandt andet opkvalificering af flere faggrupper såsom gymnasielærere og jobkonsulenter, så de opdager bekymringstegnene i tide. Samtidig lægger vi op til at få en national hotline, hvor bekymrede forældre kan henvende sig telefonisk og få rådgivning, ligesom vi lægger op til at få et landsdækkende mentorkorps, som akut rykker ud og kobles på unge mennesker, der viser tegn på radikalisering,« siger Manu Sareen.

»Derudover ændrer vi serviceloven, så kommunerne får langt bedre muligheder for at sætte ind over for dem, der er over 18 år, og som er radikaliserede eller på vej til at blive det,« tilføjer han.

Ifølge socialministeren er handleplanen mere eller mindre klar og er ved at blive forhandlet på plads med de øvrige satspuljepartier.

»Det eneste, vi venter på, er, at den anden del af planen bliver forhandlet færdig i Folketinget. Det er den del, som hører under justitsministerens område, og som handler om straf og fratagelse af pas, hvis man rejser ud. Det skal man forhandle om allerede i morgen (fredag, red.), så jeg regner med, at vi kommer ud med noget om meget kort tid,« siger Manu Sareen.

Står det til den politiske ordfører for Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen (S), bør man indføre en dansk imam-uddannelse, der skal sikre, at myndighederne har styr på, hvilke imamer der prædiker i de danske moskeer - og hvad de prædiker om.

Udmeldingen kommer i kølvandet på nye tal fra Københavns Kommune, der ifølge Berlingske viser, at hovedstaden oplever flere radikaliserede unge som følge af den internationale konfliktoptrapning.

»Vi har et problem med radikaliserede unge, og hvis vi skal det problem til livs, så er vi nødt til at have nogle imamer, vi kan stole på. Det, der sker nu, er, at rigtig mange kører friløb, hvor de siger én ting til danskerne og en anden ting i moskeen. Derfor synes jeg, at det er helt legitimt at stille krav om, at man har taget en dansk imam-uddannelse på samme måde, som man tager en teologiuddannelse, hvis man skal være præst,« siger Lars Aslan Rasmussen.

Socialministeren er åben over for forslaget.

»Det kunne ganske givet være en god vej at gå, men det er også noget, man er nødt til at se nærmere på, før jeg fra min stol vil træde den vej,« siger Manu Sareen.

Han kalder indsatsområderne i den kommende handleplan for »brugbare redskaber«, men understreger samtidig, at det hele tiden handler om at være på mærkerne og følge udviklingen tæt:

»Det er jo sådan, at udviklingen går rigtig hurtigt. Jeg tror ikke, at hverken du eller jeg eller andre for bare tre år siden havde forestillet sig, at der ville være så mange unge mennesker, som rent faktisk rejste fra Danmark og drog i hellig krig til et andet land.«

Den seneste melding fra Politiets Efterretningstjeneste (PET) lyder, at mindst 110 personer er udrejst fra Danmark til Syrien eller Irak for at kæmpe. 16 af dem formodes dræbt.