Regeringen risikerer at komme i mindretal med integrationslov

Der er hverken hjælp at hente fra støttepartiet Enhedslisten eller oppositionen, så lige nu ser regeringen ud til at komme i mindretal med sin integrationslov. Men de borgerlige ender nok med at stemme for alligevel, vurderer politisk redaktør.

Læs mere
Fold sammen

Hvilke krav er det rimeligt at stille til folk, der kommer til Danmark som flygtninge? Det spørgsmål splitter Folketinget, og onsdag har regeringen fremsat et lovforslag uden at have sikret sig flertal. En utraditionel fremgangsmåde, som ikke just udløser ros. Venstres integrationsordfører, Martin Geertsen (V), kalder det uhørt.

»På det 20 minutter lange møde, vi var til for en måneds tid siden, sagde vi, at vi gerne ville have ydelsesniveauet i spil. Det undrer os egentlig lidt, at regeringen står så stejlt på ikke at ville forhandle, for vores synspunkter har været kendte hele vejen igennem,« siger han med henvisning til, at alle partier var indkaldt til forhandlinger, da regeringens integrationsudspil blev lagt frem i marts.

Lovforslaget har til formål at sende flygtninge hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Det opsætter et minimumskrav om, at flygtninge allerede i begyndelsen af det treårige integrationsprogram skal arbejde mindst ti timer om ugen. Det vil typisk være i løntilskud, praktik eller nyttejob.

Det vækker bekymring hos Enhedslisten, at flygtninge ikke skal ud i ordinære job.

»Det skal ikke være sådan, at de fungerer som gratis arbejdskraft og dermed som løntrykkere, hvor de jo så ender med at fortrænge ordinære job. Men det har regeringen åbenbart ikke lyttet til, og så må den jo se i øjnene, at vi ikke bare lige kan levere et flertal for det forslag,« siger kommunalordfører Finn Sørensen (Ø).

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) regner heller ikke med opbakning fra Enhedslisten:

»Det ville være mere mærkeligt, hvis Enhedslisten kunne stemme for det. For de reformer, som vi har vedtaget med et meget bredt flertal i Folketinget, som det her bygger på, har Enhedslisten jo ikke været en del af. Men det har Venstre og de Konservative eksempelvis været. Så jeg tror da, at den sunde fornuft vil indfinde sig i Folketinget.«

Adspurgt om der er en chance for, at Venstre vil »komme til fornuft«, svarer Martin Geertsen:

»Nej, jeg må sige, at det er tæt på at være fuldstændig uhørt. Venstres synspunkter er velkendte: At sænke beskæftigelseskravet til ti timer er et træk i den forkerte retning. Når man har den frækhed at indkalde til et 20 minutter langt møde og så ikke ville forhandle, så kan ministeren ikke forvente, at vi vil lægge stemmer til et udspil, som vi på det lange stræk ikke er enige i.«

Trods den kradse retorik ender det nok med, at de borgerlige sikrer regeringen et flertal, vurderer politisk redaktør på Radio24syv Jesper Termansen.

»De borgerlige ender formodentlig med at stemme for, men de vil stadig sige, at det er for lidt, og at de vil forbeholde sig retten til at lave det om, hvis de kommer i regering,« siger han og uddyber:

»Hvis regeringen får det igennem, er det en fjer i hatten, og man kan gå i valgkamp og sige, at man har lavet et stort program om integration af flygtninge. Og hvis man ikke får det igennem, kan man udstille den borgerlige opposition ved at sige, at de ikke vil noget på integrationsområdet, når de ikke vil være med til at stemme for forbedringer.«

Lovforslaget, som SF har tilkendegivet opbakning til, skal efter regeringens plan træde i kraft 1. juli.