Regeringen og DF er tæt på at indgå skatteaftale

Efter de kuldsejlede forhandlinger er regeringen og DF ved at lægge sidste hånd på en ny skatteaftale, erfarer Berlingske.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil efter alt at dømme præsentere en skatteaftale inden længe. Arkivfoto fra samråd om kvotekonger med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag 31. januar 2018. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest

Regeringen og Dansk Folkeparti er efter de kuldsejlede forhandlinger før jul tæt på at lande en ny skatteaftale.

Det erfarer Berlingske fra flere centrale kilder.

Aftalen vil med stor sandsynlighed blive præsenteret en af de nærmeste dage, når partierne er blevet enige om de sidste få detaljer på et afsluttende møde.

Skatteaftalen vil indeholde de to centrale elementer i »en hurtig og mindre aftale«, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lagde op til, da han i begyndelsen af januar aflyste en »historisk« stor skatteaftale.

Den nye aftale skal løse det såkaldte samspilsproblem, der betyder, at det for en del danskere ikke kan betale sig at spare op til pension. Samtidig er der lagt op til at sænke skatten for de lavest lønnede.

Det såkaldte samspilsproblem har gjort, at mange danskere har fået modregnet deres opsparede pension i offentlige ydelser som folkepension. Derfor er der i aftalen lagt op til et nyt skattefradrag på pensionsindbetalinger.

Med aftalen kommer Lars Løkke Rasmussens også i mål med sit langvarige politiske projekt om at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp. Det vil regeringen og Dansk Folkeparti gøre ved at indføre et jobfradrag målrettet danskere med lave indkomster. Den såkaldte Jobreform fase II.

Første fase af jobreformen blev iværksat i 2015, hvor regeringen sammen med DF indførte integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. I sommeren 2017 blev parterne også enige om en aftale, der med økonomisk lokkemad skal gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet.

Fra de to aftaler er der afsat 3,5 milliarder kroner, som DF har forpligtet sig til at bruge på lavere skat for lavindkomstgrupper og på samspilsproblemet.

For at kunne indføre pensionsfradraget og jobfradraget har der dog manglet op mod yderligere 3,5 milliarder kroner.

DR-besparelser taget af bordet i skatteaftale

Ifølge Berlingskes oplysninger mangler kun få detaljer i de to elementer. Samtidig taler kilder om, at der kan komme yderligere tiltag i mindre skala, men det har ikke været muligt at få oplyst konkret på hvad.

De ekstra penge vil for en stor dels vedkommende – eller helt – blive fundet ved at indføre nye optjeningsprincipper for udlændinge, der vil få sværere ved at få offentlige ydelser i Danmark.

Et andet element, der har været på bordet i de lukkede forhandlinger, er fremtidens budget for DR.

Et slankere DR har flere gange af Dansk Folkeparti været bragt ind i forhandlingerne om en skatteaftale, men en aftale om besparelser i DR vil, som det ligger lige nu, ikke blive en del af skattepakken.

I stedet er der lagt op til, at en sådan aftale præsenteres efter vinterferien i forbindelsen med regeringens udspil til et nyt medieforlig, lyder det fra kilderne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra regeringen, regeringspartierne eller fra Dansk Folkeparti.