Red Barnet: FN-afgørelse er en sejr for lille pige i Danmark

Risiko for omskæring bør ifølge FN's Børnerettighedskomité stoppe hjemsendelse af somalisk mor og barn.

ARKIVFOTO: Selve afgørelsen lyder, at hjemsendelsen af en somalisk mor bør standses, da der er risiko for, at hendes barn bliver omskåret. Det er en afgørelse, som Red Barnet et meget tilfreds med. Fold sammen
Læs mere
Foto: MOHAMED ABDIWAHAB

FN's Børnerettighedskomité har afgjort, at Danmark ikke havde barnets tarv for øje, da en somalisk kvinde og hende barn fik inddraget deres opholdstilladelse og dermed skulle sendes tilbage til sit hjemland. Der er risiko for, at barnet bliver omskåret.

Det er første gang, at Danmark får en afgørelse fra komitéen, som Danmark anerkendte som klageinstans for få år siden.

»Det gjorde det muligt for børn - oftest via deres værger - at klage over afgørelser, de mener, er i strid med Børnerettighedskonventionen.«

»Dette her er den første afgørelse herfra. Så det er en historisk sag.«

»Afgørelserne er ikke juridisk bindende, men det er et kraftigt signal til et medlemsland som Danmark«, siger generalsekretær i Red Barnet Jonas Keiding Lindholm om afgørelsen.

Selve afgørelsen lyder, at hjemsendelsen af en somalisk mor bør standses, da der er risiko for, at hendes barn bliver omskåret. Det er en afgørelse, som Red Barnet et meget tilfreds med.

»Det er først og fremmest en stor sejr for denne her lille piges rettigheder. Hendes ret til ikke at risikere at blive udsat for sådan en brutal omskæring er blevet hørt.«

»Hendes ret til, at myndighederne skal se på hendes tarv selvstændigt, er blevet anerkendt nu. For en organisation som vores, der kerer sig om børns rettigheder, er det en sejr«, siger Jonas Keiding Lindholm.

Mens Danmark har argumenteret for, at moren ville kunne stå imod presset for at få omskåret datteren, og at fænomenet er på tilbagetog, så var komitéen uenig.

Danmark må ikke lade et barns beskyttelse afhænge af, om en mor kan modstå pres eller ej. Samtidig håndhæver de lokale myndigheder ikke et indført forbud mod omskæringer, står der i afgørelsen.

Når der er tvivl om, hvorvidt et modtagerland kan beskytte børn, bør man undlade at sende børn til det, siger afgørelsen.

»Det er en meget, meget udbredt praksis at underkaste piger omskæring i Somalia. Og det er en meget brutal form for omskæring. Så vi taler om et barbarisk overgreb, der har store fysiske og psykiske eftervirkninger«, siger Jonas Keiding Lindholm.

»Derfor har vi i år mange ment, at staten har skullet gøre alt for at sikre sig, at piger ikke bliver udsat for dette her. Og nu har vi FN's Børnekomités ord for, at der påhviler staten et særligt ansvar.«