Rapport: Billigere at få el fra sol og vind

Stigende pris på brændsel vil i fremtiden gøre det meget dyrere at lave el på den gammeldags måde med kul og olie. Vedvarende energi er globalt set billigere.

Målt på verdensplan er det næsten 10 gange så dyrt at producere elektricitet på basis af kul og olie, som det sker i dag, end at investere massivt i vedvarende energikilder, der kan producere strøm.

Det viser en ny global rapport fra miljøorganisationen Greenpeace og European Renewable Energy Council (EREC). Rapporten, der offentliggøres fredag, er ment som et alternativ til energiudspil fra Det Internationale Energiagentur (IEA).

En massiv satsning på vedvarende energi kan globalt set spare 985 milliarder kroner årligt. Samtidig kan CO2-udslippet halveres inden 2030. Dermed er der både miljømæssig og økonomisk fornuft i et globalt skift fra at investere i de skadelige fossile brændsler til at satse på vedvarende energikilder, så som vind, sol, vand, geotermisk energi og biomasse de næste 23 år, understreger Greenpeace.

/ritzau/