R: Urimeligt at fællesskabet betaler de riges pension

De Radikales finansordfører finder det uretfærdigt, at højtlønnede danskere får adgang til folkepension og fuldt pensionstillæg. Der er dog lange udsigter til ændringer i systemet.

Det er helt urimeligt, at cirka 3.000 nye pensionister hvert år får ret til både folkepension og fuldt pensionstillæg, som var tiltænkt lavtlønnede, selv om de har haft de højeste indtægter i deres arbejdsliv.

Sådan siger de Radikales finansordfører, Camilla Hersom (R), som dog ikke er klar med nogen snuptagsløsning på »freerider-problemet«, som flere økonomer kalder det i mandagens udgave af Politiken.

»Det fremstår helt urimeligt, at nogle af de mennesker med den højeste indtægt gennem livet ikke sikrer sig selv til alderdommen men i stedet lader fællesskabet finansiere det. Derfor regner jeg også med, det er en af de ting, man vi se på i Pensionskommissionen. Vi har interesse i, at flest muligt sparer op til deres alderdom,« siger Camilla Hersom til Berlingske Nyhedsbureau.

Hun henviser til den kommission, der blev nedsat i maj sidste år, og som blandt andet skal se på samspillet mellem offentlige og private pensioner.

»Vi skal sikre, at vi har et system, der ikke er direkte uretfærdigt, og man kan gøre mange ting i forbindelse med de fradrag, folk kan få i forbindelse med opgørelsen af pensionsformuen. Der er en række redskaber, men de konkrete handlinger skal ske på baggrund af grundig analyse, og den er Pensionskommissionen ved at foretage,« siger Camilla Hersom.

Pensionskommissionen fremlægger sin rapport senest i efteråret 2016, og derfor kan der gå lang tid, inden der gøres noget ved pensionsfidusen.

Økonomiprofessor Nina Smith fra Aarhus Universitet påpeger over for Politiken, at de højtlønnede sagtens kan have lagt penge til side på anden vis ved at spare op i et hus eller en virksomhed, da den slags opsparing nemlig ikke modregnes i tillægget til folkepensionen på samme måde som ved privat pension. Derfor mener hun, at en tvungen pensionsopsparing for alle er den oplagte løsning.

Camilla Hersom udelukker ikke forslaget, men hun sparker alligevel problematikken til hjørne.

»Vi er villige til at diskutere alle tænkelige redskaber, og så skal vi finde den bedst mulige løsning. Vi tager en samlet konklusion, når kommissionen har talt. Vi er tilhængere af, at folk skal have frihed og råderum i deres liv til at indrette sig, som de vil, bare det ikke går ud over fællesskabet. Men det er det, som det ender med i dette tilfælde,« siger Camilla Hersom.