QUIZ: Er du klar til regionsrådsvalget?

Test din viden om regionerne før tirsdagens valg til kommunalbestyrelser, byråd og regionsråd.

København. Tirsdag er der kommunalvalg, hvor vælgerne skal sammensætte de nye kommunalbestyrelser, byråd og regionsråd.

Her kan du teste din viden om regionerne og valget:

1. Hvor mange regioner er landet inddelt i?

a: 5

b: 10

c: 14

2. Hvilket af disse tre områder er IKKE en opgave for regionerne?

a: Sygehusvæsen

b: Integrationsindsats og sprogundervisning af indvandrere

c: Lokalbaner (tog)

3: Hvilken stillingsbetegnelse har den øverste politiker i regionsrådet?

a: Regionsborgmester

b: Rådmand

c: Regionsrådsformand

4. Hvor mange medlemmer er der i et regionsråd?

a: 21

b: 31

c: 41

5. Hvem af disse tre regionspolitikere fik flest personlige stemmer ved det seneste valg?

a: Carl Holst (V)

b: Bent Hansen (S)

c: Sophie Hæstorp Andersen (S)

6. Hvor mange fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte var der i regionerne i 2016?

a: 54.742

b: 120.884

c: 235.967

7. Hvor høj var de valgte kandidaters gennemsnitsalder ved seneste regionsrådsvalg?

a: 38,5 år

b: 45,3 år

c: 52,8 år

8. Hvilket af disse partier fik flest procent af stemmerne ved seneste regionsrådsvalg?

a: De Konservative

b: De Radikale

c: SF

9. Hvilken af disse regioner har færrest indbyggere?

a: Region Sjælland

b: Region Syddanmark

c: Region Midtjylland

10. Hvor stor en andel af de offentlige budgetter forvalter regionerne?

a: 11 procent

b: 22 procent

c: 33 procent

Svar: 1: a, 2: b, 3: c, 4: c, 5: b, 6: b, 7: c, 8: a, 9: a, 10: a.

Kilder: Kmdvalg, Danske Regioner, Wikipedia.

/ritzau/