QUIZ: Er du klar til kommunalvalget?

Test din viden om kommunerne før tirsdagens valg til kommunalbestyrelser, byråd og regioner.

København. Tirsdag er der kommunalvalg, hvor vælgerne skal sammensætte de nye kommunalbestyrelser, byråd og regionsråd.

Her kan du teste din viden om kommunerne og valget:

1: Hvornår åbner og lukker valglokalerne?

a: Klokken 9-21

b: Klokken 8-20

c: Klokken 9-20

2: Hvor mange kommuner er der i Danmark?

a: 82

b: 98

c: 120

3: Hvilket parti har dags dato flest borgmesterposter?

a: Socialdemokratiet

b: De Konservative

c: Venstre

4: Hvilket af disse områder bruger kommunerne flest penge på?

a: Børn og unge

b: Ældrepleje

c: Forsørgelsesydelser

5: Hvilket parti stiller op under bogstavet D?

a: Venstre

b: Nye Borgerlige

c: Alternativet

6: Hvor høj var stemmeprocenten ved seneste kommunalvalg?

a: 62,7 procent

b: 71,9 procent

c: 85,8 procent

7: Hvilken kommune er landets femtestørste?

a: Esbjerg

b: Frederiksberg

c: Vejle

8: Hvilken kommune er landets mindste?

a: Læsø

b: Fanø

c: Samsø

9. Hvilket af disse partier fik flest procent af stemmerne ved seneste kommunalvalg?

a: De Konservative

b: Enhedslisten

c: Dansk Folkeparti

10. Hvor mange procent af de valgte kandidater ved seneste kommunalvalg var kvinder?

a: 20 procent

b: 30 procent

c: 40 procent

11. Hvilken af disse stillingsbetegnelser er den mest almindelige blandt de kandidater, der stiller op til kommunalvalget?

a: Lærer

b: Konsulent

c: Direktør

12. Hvordan vælges en borgmester?

a: Partiet med flest stemmer får borgmesterposten

b: Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer vælger borgmesteren

c: Kandidaten med flest personlige stemmer får borgmesterposten

Svar: 1: b, 2: b, 3: c, 4: a, 5: b, 6: b, 7: a, 8: a, 9: c, 10: b, 11: a, 12: b.

Kilder: Danmarks Statistik, Kmdvalg, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Kommuner.

/ritzau/