Professor savner – stadigvæk – mere åbenhed om partistøtte: »Det sjove er, om de har givet 20.000 eller fem millioner«

Selvom reglerne for partistøtte i 2017 blev ændret, kan offentligheden fortsat ikke få indsigt i, præcis hvor mange penge de store donorer yder til Folketingets politiske partier. Og det ærgrer juraprofessor Jørgen Albæk Jensen, der tidligere ledte et ekspertudvalg om partistøtte.

I årevis har reglerne for partistøtte givet anledning til politisk debat. Og en ekspert på området er i hvert fald endnu ikke tilfreds med resultatet. Fold sammen
Læs mere
Foto: BJARKE ØRSTED

Det skorter stadigvæk på åbenhed om partiernes pengestrømme, selvom regeringen og Socialdemokratiet for to år siden reviderede reglerne for partistøtte.

Det mener juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet. Han stod i spidsen for det ekspertudvalg, der i 2015 kom med en række anbefalinger til at sikre mere gennemsigtighed på området.

»Man har overhovedet ikke rettet op på det,« siger han:

»Lovgivningen i dag er ikke ret meget bedre, end den var.«

Juraprofessoren peger først og fremmest på spørgsmålet om donationernes størrelse. I årevis har partistøtten været omdiskuteret, fordi partierne ikke ifølge loven skal oplyse, præcis hvor meget virksomheder, organisationer eller privatpersoner donerer. Ifølge reglerne har de kun pligt til at oplyse navnene på dem, der har ydet over 20.000 kroner i tilskud.

»I vores udvalg anbefalede vi, at man stadigvæk havde en minimumsgrænse, men at partierne både skulle identificere giveren og fortælle, hvor meget man havde modtaget, hvis beløbet var over minimumsgrænsen. For det er jo ikke ret meget værd at vide, om nogen har givet over 20.000 kroner. Det sjove er, om de har givet 20.000 eller fem millioner,« siger Jørgen Albæk Jensen.

»Lidt en uorden«

For nylig blev de politiske partiers regnskaber for 2017 offentliggjort på Folketingets hjemmeside, og de giver indblik i en række forskellige måder at give indsigt i støtten.

Blandt andet opgør både Socialdemokratiet og SF, at de det år fik en form for støtte fra fagforbundene 3F, Dansk Metal og HK.

Socialdemokratiet udspecificerer dog i et særskilt afsnit, at partiet konkret fik stillet mødefaciliteter til rådighed af de tre fagforbund til en samlet værdi af 312.000 kroner.

SF oplyser til Berlingske, at tilskuddet fra 3F ligeledes havde form af, at organisationen stillede lokaler til rådighed. Men SF har i sit regnskab blot noteret, at de tre forbund hver især har ydet private tilskud på over 20.000 kroner.

Ifølge Jørgen Albæk Jensen er der som sådan ikke noget problematisk ved, at informationen om tilskuddene varierer fra regnskab til regnskab, men han kalder det »lidt en uorden«.

»SF gør formelt set det korrekte, men de giver i virkeligheden færre oplysninger end det, Socialdemokratiet gør, som måske formelt set er det ukorrekte«, siger han:

»Man skal opgive, hvem der har givet over 20.000 kroner, og det gør SF. Så kan man sige, at der er nogen, der er mere hellige end paven selv, og det er så åbenbart Socialdemokratiet, der lidt mere præcist fortæller, hvad de har fået.«

3F: Vi yder ikke »central partistøtte«

Både HK og 3F slår som organisationer på, at de ikke giver, hvad 3F kalder »central partistøtte«.

Jørgen Albæk Jensen forklarer dog, at partierne som »grundprincip« skal opgøre alt af værdi – herunder også hvad der bliver stillet til rådighed i naturalier – som tilskud.

Derfor vurderer han også, at partierne »for at være på den sikre side« kan rubricere arrangementer som økonomiske tilskud, også selvom organisationerne ikke nødvendigvis selv opfatter det som partistøtte.