»Problem­stillingen er for alvorlig til at gøre et medie­stunt ud af det«

Nye medlemmer af Folketinget skriver under på Grundloven. Christina Egelund (Liberal Alliance). Fold sammen
Læs mere

Som minister har man mulighed for at udstikke en retningslinje om, at ministeriets embedsmænd ikke skal administrere efter de paragraffer i offentlighedsloven, som Liberal Alliance har været imod. Ingen af Liberal Alliances nye ministre vil benytte sig af den mulighed. Politisk ordfører Christina Egelund kalder ideen for et »mediestunt«, selv om hun uden forbehold anerkender, at LA »sagtens« kunne gå foran og tvinge en mere lempelig håndtering af den omstridte lov igennem i partiets egne ministerier.

»Det ville ikke løse det grundlæggende problem: At vi har en offentlighedslov, som mørklægger vigtige dele af beslutningsprocesserne i ministerierne.«

Men det behøver vel ikke være enten eller. Kunne I ikke administrere anderledes til at begynde med og så samtidig arbejde på at løse det grundlæggende problem?

»Det kunne man sagtens. Men jeg synes egentlig, problemstillingen er for alvorlig til at gøre et mediestunt ud af det. Det er helt grundlæggende, at vi skal have et demokrati med en langt større grad af åbenhed, end vi har. Derfor går vi til værks på den måde, vi gør.«

Hvorfor ville det være et mediestunt at administrere på den måde?

»Fordi det ikke ændrer grundlæggende ved, at vi har en lovgivning, som skal ændres – det er dér, vi skal tage fat. Så er der også det helt lavpraktiske i det, at det ikke er den enkelte minister, men embedsmændene, der sidder og behandler aktindsigter. Derfor skal vi sikre os, at lovgivningen bliver ændret, så der administreres anderledes alle steder.«

Men hvis den enkelte minister meldte ud til sine embedsmænd, at de som udgangspunkt ikke skal administrere efter f.eks. paragraf 24, kan embedsmændene jo bare administrere efter det. Hvorfor ikke bare begynde der?

»Den ordentlige måde at gøre det på er at ændre lovgivningen, så alle embedsmænd ved, hvad de skal forholde sig til. Det er sådan set et meget godt princip, at embedsmænd administrerer efter gældende lovgivning. Derfor er det den gældende lovgivning, der skal ændres.«