Presset øges på minister i Eritrea-sag

Et flertal i Folketinget kræver nu en undersøgelse af nuværende justitsminister Mette Frederiksen (S) og forgængeren Karen Hækkerups (S) involvering i den såkaldte Eritrea-sag. Mandag genoptager Udlændingestyrelsen asyl-sager fra Eritrea.

Partier fra både højre og venstre side af folketingssalen kræver nu en redegørelse af justitsminister Mette Frederiksen (S) i den såkaldte Eritrea-sag. Folketinget Foto: Keld Navntoft Fold sammen
Læs mere
Foto: Keld Navntoft

Presset øges nu på justitsminister Mette Frederiksen (S) i den såkaldte Eritrea-sag.

Fredag afkrævede ministeren Udlændingestyrelsen en redegørelse om Eritrea-rapporten, men et flertal i Folketinget mener, at der også bør sættes fokus på de to skiftende justitsministres ansvar i sagen. Venstre kræver derfor nu en redegørelse om Mette Frederiksen (S) og forgængeren Karen Hækkerups (S) involvering i sagen og får opbakning fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti.

»Det er fint med en redegørelse fra Udlændingestyrelsen, men vi ønsker også en redegørelse for ministerens rolle. Ministeren forsøger at gøre det her til alle mulige andres problem. Hun må tage det politiske ansvar selv,« siger Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen. Han tilføjer:

»Det er Mette Frederiksen, der har godkendt rapporten og rost den i en presse­meddelelse. Derfor afkræver vi ministeren en redegørelse.«

Mistanke om politisk pres

Lørdag kunne Berlingske afdække, at to centrale embedsmænd bag Eritrea-rejsen er sygemeldt fra Udlændingestyrelsen, hvor der har været et internt opgør om den stærkt kritiserede Eritrea-rapport, og Folketingets Ombudsmand overvejer nu at gå ind i sagen. Rækken af usædvanlige oplysninger i sagen hober sig op i en sådan grad, at politikere og embedsmændenes fagforening taler åbent om mistanke om politisk pres på embedsfolk.

»Der er ingen tvivl om, at det vil være relevant at få et nærmere kendskab til, hvordan denne sag har været håndteret i ministeriet,« siger udlændingeordfører Karina Lorentzen (SF).

Hun henviser til, at der nu er opstået mistanke om, at Udlændingestyrelsen har forsøgt at levere, hvad regeringen ønskede. I august bebudede den tidligere justits­minister Karen Hækkerup netop, at hun ville »sætte ind« over for det stærkt stigende antal eritreiske flygtninge. Da rapporten forelå 25. november, roste Mette Frederiksen den for at give »ny og relevant viden om asyl­situationen i forhold til Eritrea«. I ministerens pressemeddelelse understreges det, at rapporten kan blive en grundsten for en ny praksis, der kan gøre det vanskeligere end hidtil for eritreere at få asyl i Danmark.

»Jeg undrer mig meget over ministrenes hårde udmeldinger, og at forløbet er så besynderligt. Man kontakter eksempelvis ikke Flygtningenævnet og laver et kommissorium forud for afrejsen til Eritrea. Det peger på, at der har været en forbindelse mellem Udlændingestyrelsen og ministeriet. Derfor kan det være meget relevant at få undersøgt, hvordan ministeriet har håndteret denne sag,« siger Karina Lorentzen.

Hun undrer sig over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet fastholder genoptagelsen af eritreernes asylsager.

»Det virker mærkeligt, at ministeren er blevet så utryg, at hun har bedt styrelsen om en redegørelse, mens styrelsen samtidig fortsætter med sagerne. Man burde udskyde genoptagelsen af sagerne,« siger hun.

Samme holdning møder man hos Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen:

»Jeg mener, at det eneste rigtige at gøre er at trække rapporten tilbage, indtil vi ved, hvad der er op og ned i den her sag. Og det vil da være helt oplagt med en eller anden form for uvildig undersøgelse af forløbet. At sætte Udlændingestyrelsen til at undersøge Udlændingestyrelsen kan vi ærlig talt ikke bruge til særlig meget,« siger hun.

Enhedslisten bakker en redegørelse for de to ministres ageren i sagen op. Johanne Schmidt-Nielsen henviser til, at hun har indkaldt Mette Frederiksen til samråd om sagen:

»Der vil jeg naturligvis også spørge til ministrenes rolle, og om der er nogen i Justitsministeriet, der har signaleret til Udlændingestyrelsen, at man gerne så et resultat i stil med det, der ligger i rapporten,« siger hun.

Venstres retsordfører, Karsten Lauritzen, tror ikke, at rapporten er politisk bestillingsarbejde.

»Men der er ingen tvivl om, at der har været et massivt pres på Udlændinge­styrelsen i denne sag. Derfor skal vi have belyst hele sagen. Herunder at se på ministerens rolle,« siger Lauritzen og henviser til, at den tidligere justitsminister Karen Hækkerup »ville sætte ind« over for den voldsomme stigning i asylansøgere fra Eritrea:

»De havde lovet, at man sendte nogen derned for at sikre, at de kunne sendes tilbage. Derfor er de kommet i problemer.«

DF: Rapporten virker seriøs

Hos Dansk Folkeparti vil udlændinge­ordfører Martin Henriksen også meget gerne have en undersøgelse af de to ministres rolle i sagen. Men i modsætning til venstre­fløjen i Folketinget ser Martin Henriksen ingen grund til at udskyde genoptagelsen af sagerne.

»Rapporten virker gennemarbejdet og seriøs. Så jeg ser intet problem med, at man kan lægge den til grund for afgørelsen i første instans. Vi har en forventning og et håb om, at der bliver givet afslag på sager, så vi kan få sendt et signal om, at man ikke skal komme til Danmark,« siger Martin Henriksen, der dog tilføjer:

»Når det er sagt, så opfatter jeg det som helt naturligt, at Mette Frederiksen afleverer en redegørelse til Folketinget om Udlændinge­styrelsen, og hvad de forskellige ministre har foretaget sig. Det vil være naturligt, at vi får den på et tidspunkt, og det vil vi da gerne være behjælpelige med. Det har været et rodet forløb.«

Hverken Udlændingestyrelsen eller justitsminister Mette Frederiksen er vendt tilbage på Berlingskes henvendelser søndag, men hos regeringspartneren de Radikale ser man ingen grund til at undersøge ministrenes rolle i sagen:

»Jeg kan ikke se, hvorfor man skulle gøre det. Jeg er fuldstændig sikker på, at det her ikke er en politisk bestilt rapport. Det er en rapport, som er lavet af Udlændinge­styrelsen. Jeg er ganske tryg ved ministerens håndtering og ser intet behov for at undersøge ministeriets rolle,« siger Marlene Borst Hansen, udlændingeordfører for de Radikale.

Hun understreger, at hun ikke vil forholde sig til den omdiskuterede rapport:

»Det har jeg som politiker ingen baggrund for at kunne vurdere. Vi er nødt til at stole på, at myndighederne leverer et ordentlig fagligt resultat. Hvis grundlaget ikke er i orden, så har vi Flygtningenævnet, som vi har stor tillid til hos de Radikale,« siger de Radikales udlændingeordførerHar I også stor tillid til Udlændingestyrelsen?

»I udgangspunktet har vi stor tillid til styrelsen. Det er vi nødt til at have. De har fået kritik, og jeg afventer med spænding den redegørelse, som ministeren har bestilt. Det var nødvendigt med redegørelsen på baggrund af den kritik, der er blevet rejst,« siger hun.

Tidslinje over Eritrea-sagen (klik på pilene eller træk i billedet):