Politisk flertal lægger op til stor ændring for danske forældre – én ting splitter dog stadig

Mens den ansvarlige minister tager positivt imod et forslag om store ændringer af de danske barselsregler, melder et politisk flertal sig allerede nu klar til at dele al barsel ligeligt mellem mor og far. Til gengæld er der stadig uenighed om, hvor meget af barslen, der skal øremærkes.