Politisk flertal giver Anders Samuelsen næse

En politisk næse er af et flertal i Folketinget netop blevet tildelt udenrigsminister Anders Samuelsen for hans håndtering af den historiske udredning om dansk krigsdeltagelse.

Udenrigsminister Anders Samuelsen blev sidste uge kaldt i samråd, fordi han har givet forskerne bag dansk krigsdeltagelse lov til at citere dybt fortrolige oplysninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

Et flertal i Folketinget har netop udtalt kritik af udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). Det sker efter, at han har givet forskerne bag rapporten om dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan lov til at citere fortrolige oplysninger.

Allerede i sidste uge kunne Berlingske fortælle, at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ville give ministeren en såkaldt politisk næse for forløbet i forbindelse med rapporten, og i dag klokken 13 mødtes partierne så for at blive enige om kritikkens størrelse og ordlyd.

I kritikken lyder det blandt andet, at »ministeren har givet forskerne bag udredningen tilladelse til at bringe citater fra fortrolige nævnsmøder, uden at det er aftalt med Folketinget, og uden tilstrækkelig hensyntagen til den dialog, der har været med Folketinget herom.«

På et samråd i sidste uge beklagede Samuelsen forløbet og »lagde sig fladt ned«. Det har flertallet bag kritikken taget til efterretning. Flertallet opfordrer ministeren til »hurtigst muligt« i samarbejde med Folketinget at indgå en ny aftale om den fremtidige håndtering af sager, »hvor der søges om adgang til optegnelserne fra Nævnets møder, herunder adgang til at bringe citater fra Nævnets møder«.

Flere måneders konflikt

Udenrigsministeren har de seneste måneder haft en konflikt med Folketingets ledelse og Udenrigspolitisk Nævn, som fredag kulminerede i et samråd, hvor ministeren gentagne gange beklagede forløbet.

Forskerne bag undersøgelsen af dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan i årene fra 1993 til 2004 har af udenrigsministeren fået lov til at citere, hvad folketingsmedlemmer har sagt under dyb fortrolighed på møder i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Folketingets ledelse, Præsidiet, afviste, at der kunne gives en sådan tilladelse, men som Berlingske den seneste tid har beskrevet, var ministerens svar, at tilladelsen ikke kunne trækkes tilbage.

Anders Samuelsen henviste til, at muligheden for at citere var en del af kildehenvisningen, han havde givet forskerne tilladelse til, og som han i et brev 5. juli havde informeret Det Udenrigspolitiske Nævn om.

Et hurtigt blik på dette brev viste dog, at der ikke med et ord blev nævnt muligheden for at bringe citater. Derimod står det klart, at »ved en kildehenvisning forstås i denne forbindelse oplysning om Udenrigsministeriets sagsnummer og dato for mødet«.

Det er den formulering, der har bragt Samuelsen i knibe og har fået blandt andet Socialdemokratiet til at beskylde udenrigsministeren for at vildlede, fordi ministeren først et halvt år senere forklarer, at kildehenvisning også inkluderer at kunne anvende direkte citater fra nævnsmedlemmer.