Politikere går til kamp mod bortførelser af børn

Alle partier i Folketinget er blevet enige om at nedsætte en ny enhed, der skal hjælpe til i sager, hvor børn bliver bortført til et andet land af en af deres forældre.

Hvert år bliver omkring 50 danske børn bortført til udlandet af deres egen mor eller far.

For at forhindre de mange børnebortførelser er samtlige partier i Folketinget nu blevet enige om at oprette en ny koordinationsenhed, der skal hjælpe den forælder, der står tilbage i Danmark uden sit barn.

Enheden hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og forældre med bortførte børn kan henvende sig til den for at få hjælp til at starte en sag om at få barnet tilbage. Enheden sørger for at koordinere indsatsen mellem de danske myndigheder, så forældrene kun skal henvende sig ét sted og ikke skal forbi for eksempel politiet eller Statsforvaltningen først.

»Ét bortført barn er altid ét for meget. Der er ingen tvivl om, at koordinationsenheden er en kæmpe styrke. Det er så mega frygteligt at skulle opleve at få bortført sit barn, og en af udfordringerne førhen har været, at man har skullet løbe spidsrod mellem mange forskellige myndigheder, og at man skulle starte forfra, når man fik en ny sagsbehandler,« fortæller børne- og socialminister Manu Sareen (R) til Berlingske Nyhedsbureau.

Det bliver nu fremover én myndighed, der skal være med til at koordinere samarbejdet mellem de relevante myndigheder fra start til slut.

»Og en medarbejder fra den myndighed kan faktisk også være med til at rejse til udlandet for at mægle og skabe kontakt til de udenlandske myndigheder. Det er helt nyt og rigtig positivt,« siger ministeren.

Tal fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold viser, at størstedelen af bortførelsessagerne enten ender med, at forældrene indgår et forlig, eller at anmodningen trækkes tilbage. Men flere sager ender også med, at der falder dom, så barnet enten tilbagegives til forælderen i Danmark eller bliver hos sin far eller mor i udlandet. De danske børn bliver typisk bortført til Sverige, Tyskland og Polen.

Der er afsat i alt 2,9 millioner kroner årligt fra satspuljen til enheden, der får navnet Koordinationsenhed for Børnebortførelser.

Enheden udspringer af et beslutningsforslag fremsat af Venstre sidste år, og socialordfører Eyvind Vesselbo (V) er glad for, at indsatsen nu bliver til virkelighed.

»Det er godt, at man, når man er udsat, så hurtigt som muligt kan henvende sig et sted og få en person til at tage sig af det overordnede. Det er vigtigt, at der gribes hurtigt ind, så barnet ikke når at komme ud af landet. Vi glæder os også over, at der nu afsættes ressourcer til at hjælpe juridisk, hvis barnet har forladt landet,« siger han i en skriftlig kommentar.