Politiet skal undersøge endnu en lækage fra skattesagen

Ifølge Skattesagskommissionen er et brev fra tidligere skattedirektør Erling Andersen til Skattesagskommissionen blevet lækket til BT.

Politiet skal nu for femte gang undersøge en lækage af oplysninger fra Skattesagskommissionens arbejde.

Baggrunden for anmeldelsen er nogle bemærkninger fra Skat Københavns tidligere direktør Erling Andersen til kommissionen, som dagbladet BT onsdag beskriver.

»I dagens udgave af BT citeres og refereres der fra Erling Andersens bemærkninger og kommissionens brev. Efter kommissionens opfattelse er der rimelig formodning for, at en af bisidderne har overtrådt sin tavshedspligt med hensyn til nævnte materiale, og kommissionen anmelder derfor forholdet til Københavns Politi,« oplyser kommissionen på sin hjemmeside

Her understreger man samtidig, at der ikke er konkret mistanke til »nogen af de 19 bisiddere«.

Erling Andersens bisidder i sagen, advokat Karen-Margrethe Schebye, sendte i begyndelsen af måneden nogle bemærkninger til sagen fra skattedirektøren, der er en af hovedpersonerne i skattesagen.

Kommissionen bad efterfølgende Erling Andersen om at »uddybe og præcisere en af bemærkningerne«, ligesom man orienterede de øvrige bisiddere i sagen om brevet, og det er altså de oplysninger, som der citeres fra i dagens udgave af BT.

I brevet fremgår det ifølge BT, at Erling Andersen vil have Skattesagskommissionen til at overveje at afhøre endnu et vidne i skattesagen.

Det drejer sig om Mette Thorn, pressechef i Skatteministeriet i 2010, som ifølge Erling Andersen har vigtige oplysninger i sagen

I brevet skriver han, at det »er min holdning, at en afhøring af daværende pressechef i Skatteministeriet Mette Thorn vil kunne udbygge Skattesagskommissionens indtryk af, hvad der skete i Skatteministeriets pressehåndtering - og relationerne til departementschef Peter Lofts betydelige interesse for håndteringen af pressen«.

Sidste gang kommissionen anmeldte et læk var i forbindelse med det meget om omdiskuterede anonyme brev med hårde beskyldninger mod Venstre-toppen, som Berlingske kunne offentliggøre.