Plan for ti mio. nye job i EU

De europæiske socialdemokrater lancerer en genopretningsplan til 4.500 mia. kr., der skal bringe EU-landene ud af finanskrisen.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Et net af højhastighedstog, der mindst kan køre 250 km/t mellem de store europæiske byer og tage konkurrencen op med luftfartstrafikken, er et af de store lokomotiver i en ny vækstpakke fra de europæiske socialdemokrater til ikke mindre end 4.500 mia. kr. over to år.

Planen, som skal styrke og koordinere de nationale krisepakker, som EU-landene har vedtaget hver for sig, indeholder massive grønne investeringer samt forslag til en skærpet fælleseuropæisk beskæftigelsespolitik. Det vil ifølge beregningerne skabe 10 millioner nye arbejdspladser i EU-landene og bringe arbejdsløsheden tilbage til det lavere niveau fra før finanskrisen, der brød ud i 2008.

Højhastighedstogene er et element i en større strategi for en omlægning af transporten i Europa, så den bliver mere effektiv, økonomisk overkommelig og mere klimavenlig for både borgere og erhvervsliv. Ifølge forslaget skal by- og søtransporten gøres mindre forurenende. Derudover skal der etableres et fælles luftrum over Europa, så flyene kan spare energi ved at flyve på mere direkte ruter i stedet for at blive ledt på omveje som følge af rutefordelingen i de nationale luftrum.

Socialdemokraterne vil alene have oprettet to millioner nye job i sektoren for vedvarende energi og sætte skub i udviklingen af nye teknologier og mere energi-effektive produkter. Derudover skal der investeres massivt i infrastruktur til energi og telekommunikation, blandt andet bredbåndsforbindelser til selv de fjerneste afkroge af Europa. Genopretningsplanen foreslår også væsentlige større investeringer i forskning, udvikling og innovation, som skal sikre velfærd og grøn vækst i fremtiden.

Mange skal være enige
Socialdemokraternes danske spidskandidat, Dan Jørgensen, bekræfter, at både et flertal i EU-parlamentet samt EU-landenes stats- og regeringschefer skal bakke op om genopretningsplanen og finansieringen, hvis den skal føres ud i livet. Alligevel mener han, at det er realistisk at gennemføre de grønne initiativer men peger dog på, at flere af EUs medlemslande nødvendigvis må have en økonomisk håndsrækning for at kunne være med.

»Planen er 100 procent realistisk og kan sagtens gennemføres. Det største problem er den politiske vilje. Men rundt omkring i de europæiske lande har man den krisebevidsthed, der skal til for at træffe historiske beslutninger. Og det er ikke store samfundsomvæltende omprioriteringer, der skal til. Det skal være en kombination af nationale investeringer og omlægninger af fonde og fællesskabsbudgetter. Vi vil f.eks. gerne omlægge landsbrugsstøtten, der udgør 40 pct. af EUs budget,« siger Dan Jørgensen.

Men er det ikke lige så umuligt at få omlagt landsbrugsstøtten som at få Tyrkiet med i EU?

»Ha! Nej, det er det ikke. Der er en reform i gang. Selv hvis ikke vi speeder op, sker der en langsom afvikling fra 2013,« siger Dan Jørgensen.

Plan med valgflæsk
Venstres medlem af Europa-Parlamentet, Anne E. Jensen, som bl.a. arbejder med infrastruktur og går ind for højhastighedstog og et fælles luftrum, mener, at dele af den socialdemokratiske genopretningsplan er ren valgflæsk.

»Flere af tiltagene hører under medlemsstaternes revir og skal aftales af stats- og regeringscheferne. Vores rolle i EU-Parlamentet er nok lidt mere ydmyg, når det kommer til det her, men den er alligevel vigtig. F.eks. hvad infrastrukturfondens midler bliver brugt til, og om de kan bruges til noget bedre,« siger Anne E. Jensen og tilføjer, at regeringscheferne bør komme stærkere på banen og sikre en samlet vækststrategi.

»Medicinen er forskning, uddannelsessamarbejde, transportinvesteringer og energiinvesteringer. Bl.a. bør vi se på den gamle boligmasse i de nye medlemslande,« siger Anne E. Jensen.