Pilen peger på Løkke: »Han har vidst det hele«

Pilen peger i stigende grad på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at nye oplysninger om tilbageholdelse af informationer til Folketinget er dukket op i kvælstofsagen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere afvist at stille op i samråd i Folketinget om landbrugspakken. Nye oplysninger om Statsministeriets rolle i kvælstofsagen får politikere fra rød blok til at afkræve svar fra statsministeren. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Bojesen

Statsministeriet har haft direkte adgang til de oplysninger, som viser, at regeringen internt har kendt til tydelige advarsler om blå bloks landbrugspakke. Statsministeriet har både deltaget i centrale møder og ligger inde med netop det notat, som er afgørende for, om Folketinget er blevet vildledt.

Berlingske kan i dag fortælle, at regeringens magtfulde organ Økonomiudvalget (Ø-udvalg) havde kendskab til mere detaljerede advarsler om regnemetoder bag landbrugspakken og mulig EU-kritik i et såkaldt kvælstofcover, end regeringen oplyste til Folketinget. Det omtalte cover var på dagsordenen i Ø-udvalget den 10. december 2015, altså 12 dage før den endelige politiske aftale om bedre forhold for danske landmænd blev indgået mellem blå bloks fire partier.

Kvælstofcoveret er afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt regeringen har holdt centrale oplysninger om landbrugspakken tilbage for Folketinget. Coveret med bilag indeholder langt mere tydelige advarsler om problemerne med landbrugspakken, end man finder i de dokumenter, som offentligheden og Folketinget har fået. Eksempelvis står der om den regnemetode med at indregne tidligere miljømiljøgevinster fra 2013-2015, som udløste et politisk opgør på Christiansborg i februar i år og førte til daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) afgang:

»Det bemærkes, at der er en betydelig risiko for, at EU-Kommissionen vil forholde sig kritisk til, at man trækker den strukturelle effekt for 2013-15 fra i opgørelsen af mertilførslen i 2016-18.«

Juraprofessorer vurderer onsdag over for Berlingske, at advarslerne i kvælstofcoveret er langt mere tydelige end eksempelvis i den notits, som samme dag - 10. december 2015 - blev udleveret til Folketinget.

Tirsdag aften sendte Statsministeriet en aktindsigt til Berlingske med informationer om det omtalte Ø-udvalgsmøde, hvor landbrugspakken blev behandlet mellem regeringens topministre. Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Skatteministeriet har fast plads i Ø-udvalget. Normalt mødes ledende embedsmænd for at forberede et Ø-udvalgsmøde, og Statsministeriet oplyser, at tidligere departementsråd i Statsministeriet, Tanja Franck, som i dag er direktør i Udlændingestyrelsen, ifølge kalenderoplysninger var inviteret til et såkaldt styregruppemøde 7. december kl. 17-18 i Finansministeriet. Tanja Franck deltog også i selve Ø-udvalgsmødet i Finansministeriet den 10. december kl. 13.30 til 14.00 sammen med Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, viser kalenderoplysningerne. Samtidig oplyser Statsministeriet, at det aktuelle kævlstofcover med bilag befinder sig i Statsministeriet.

»Det kan endvidere oplyses, at Statsministeriet har modtaget det pågældende dokument med bilag ved e-mail af 9. december 2015 fra Finansministeriet til brug for mødet i regeringens økonomiudvalg den 10. december,« skriver Statsministeriet.

På baggrund af de nye oplysninger vil Socialdemokraternes Simon Kollerup have svar på, om Lars Løkke Rasmussen vidste, at Eva Kjer Hansen gav andre oplysninger til Folketinget, end regeringen internt havde kendskab til.

»Statsministeren har en tilsynsforpligtelse med sine ministre, og hvis han i ugevis har været vidende om, at regeringen har løjet over for Folketinget og måske har forsøgt at dække over det, så kan det være et brud på ministeransvarlighedsloven. Derfor er det her meget alvorligt,« siger Simon Kollerup.

Det er også kommet frem, at landbrugspakkens miljøforringelser de førstkommende år i yderste fald kan medvirke til, at Danmark mister særordninger og støttemidler til landbruget i millionklassen.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding mener, at de nye oplysninger om Statsministeriets deltagelse i de centrale møder i december 2015 og besiddelse af kvælstofcoveret tyder på, at Lars Løkke Rasmussen med al sandsynlighed har vidst, at Folketinget blev vildledt.

»Han har vidst det hele, han har været bevidst om det hele. Vi bliver simpelthen nødt til at få afklaret hans rolle. Denne landbrugspakke handler for mig at se om at tilfredsstille Lars Løkke Rasmussens støtter i baglandet, men pakken kan få katastrofale konsekvenser for landbruget,« siger Maria Reumert Gjerding.

Berlingske har bedt Statsministeriet om en kommentar, bl.a. om, hvorvidt Lars Løkke Rasmussen har læst det omtalte cover. Statsministeriet oplyser, at man ikke kommenterer regeringsinterne processer.