Penge til mindre tvang i psykiatrien

Der skal bruges mindre tvang i psykiatrien ifølge ny aftale mellem partierne i satspulje-forliget.