Patienter støtter kamp mod akuttelefon

Danske Patienter vil give borgerne mulighed for at møde op på skadestuen frem for at blive henvist til telefonvisitation. Organisationen støtter Region Syddanmarks opgør med ordningen.

Når fru Jensen har smerter en lørdag eftermiddag, skal hun have lov til at møde op på skadestuen frem for at blive spist af med et godt råd over telefonen.

Sådan lyder det fra organisationen Danske Patienter, der opfordrer sundhedsminister Nick Hækkerup (S) til at kigge regionernes telefonvisitation grundigt efter i sømmene.

Ordningen er efter aftale med regeringen indført i alle fem regioner, men nu vil Region Syddanmark afskaffe den til fordel for direkte adgang til skadestuen. Telefonordningen er for dyr at administrere, og den er til gene for borgerne, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Morten Freil, direktør for Danske Patienter, glæder sig over den syddanske udmelding.

»Vi har hele tiden talt for, at man skal passe på med at skabe barrierer for patienter i forhold til at møde op på skadestuen. Man skal have mulighed for at møde direkte op, hvis man har smerter eller er bekymret,« siger han.

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi, mener derimod, at telefonvisitationen på mange måder virker efter hensigten.

»Udfordringen er at holde fast i, at folk skal ringe ind. Det kan volde problemer nogle steder, men hvis formålet er at undgå »unødvendig« brug af skadestuen, så mener jeg faktisk, at ordningen har været en succes,« siger han.

Morten Freil fra Danske Patienter mener, det er forkert at tale om unødvendig brug af skadestuen. Langt de fleste patienter har en god grund til at tage på skadestuen.

»Derfor er det utroligt vigtigt for mange, at de kan blive tilset ansigt til ansigt og ikke bare får en afvisning i telefonen. Visitationen bliver bedre af, man bliver tilset,« siger han.

I Region Syddanmark indførte man telefonvisitationen sidste forår, og Carl Holst er ikke imponeret over de hidtidige resultater.

»Vi har ikke sparet penge på det, og patienterne er hverken tilfredse eller glade for ordningen. Derfor skal vi genindføre den direkte adgang til skadestuerne,« siger han.

Den syddanske regionsrådsformand håber, at den gamle ordning kan genindføres i løbet af året.

I Region Midtjylland og Region Sjælland deler man ikke Carl Holsts syn på sagen.

»Vi har kun gode erfaringer efter en indkøringsperiode, hvor borgerne skulle vænne sig til, man skal ringe, inden man møder op på skadestuen,« siger regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) fra Region Sjælland.

Ifølge Jens Stenbæk er antallet af skadestuebesøg faldet med cirka 25 procent, siden det fælles telefonnummer blev indført i 2011. Hans kollega Bent Hansen (S) fra Region Midtjylland har heller ikke oplevet problemer.

»Vi har en telefonvisitation, som vi er rigtig godt tilfredse med,« siger han.

Chefen for Region Syddanmarks lægevagt, som bemander regionens akuttelefon, Ole Holm-Thomsen, mener til gengæld ikke, at der er ikke lavet en tilstrækkelig evaluering af akuttelefonen.

»Der er stadig er mange ukendte faktorer, som kræver en mere grundig analyse. Det mener jeg, man skal se på og evaluere, før man drager nogen konklusioner,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Nick Hækkerup, da han er på påskeferie.