Patienter efterlyser forskning i alternativ behandling

Der kan være god ræson i at forske mere i alternativ behandling, siger Danske Patienter. Venstre er heller ikke afvisende over for udspil fra Alternativet.

Danskerne strømmer til alternativ behandling, selv om myndigheder og eksperter tvivler på effekten - eller ligefrem advarer mod - homøopati, healing og andre omstridte behandlingsformer.

Men den alternative behandlings popularitet viser, at der er behov for mere forskning på området, mener Danske Patienter, hvor formand Lars Engberg efterlyser mere viden. Ikke mindst efter regeringen i 2012 lukkede Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, der forskede i de homøopatiske behandlingsformer

»Vi har tabt noget i forskningen, efter man lukkede det sted. De beløb, man modtog der, blev ikke overført til Sundhedsstyrelsen, og det er ærgerligt,« siger Lars Engberg.

Onsdag har Alternativet fremlagt sit sundhedspolitiske udspil, hvor partiet taler for, at de alternative behandlingsformer i langt højere grad skal indgå i den offentlige sundhedssektor. Men der skal først og fremmest være videnskabelig evidens bag behandlingerne, fastslår Lars Engberg.

»Vi går ikke ind for alternative behandlingsformer. Der skal være evidens bag de behandlinger, der tilbydes af sygehuse og læger. Men der er også et behov for at sortere det værste skidt fra kanelet,« siger han.

Det var VK-regeringen, der i sin tid oprettede Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, og i Venstre afviser sundhedsordfører Sophie Løhde (V) ikke, at man atter kunne samle forskningen i homøopatien i et særskilt center.

»Videnscenteret blev lukket af regeringen, og det synes jeg, var en dum beslutning. Det her er et område, vi er meget åbne over for at tænke ind i sundhedsvæsenet, men jeg ikke sidde her og nu og love, hvad vi vil oprette,« siger hun

Sophie Løhde fastslår dog, at det videnskabelige grundlag altid skal være på plads, inden behandlinger tilbydes.

»Vi er åbne over for at tænke alternativ behandling ind i sundhedsvæsenet, men det er afgørende, at det hviler på videnskabelig dokumentation og ikke på politiske mavefornemmelser«.