Partiet for de små indkomster

Dansk Folkeparti tiltrækker den ældre del af befolkningen, der typisk bor i Jylland og har en lav indkomst.

Dansk Folkepartis er mere et jysk end et sjællandsk parti, og partiet er for dem med de små indkomster, viser Gallups analyse af vælgernes profiler.

Kun Enhedslistens lille vælgerskare er på samme lave indkomstniveau som Dansk Folkeparti.

Men hvor næsten hver fjerde af Enhedslistens vælgere er under 29 år, gælder det kun hver ottende af Dansk Folkepartis vælgere.

Og hvor Enhedslistens vælgersammensætning hvad angår fordelingen på mænd og kvinder er tæt på befolkningen som helhed, altså med en lille overvægt af kvinder, er Dansk Folkeparti et udpræget mandeparti. 60 pct. af vælgerne er mænd, og det er den højeste andel af maskuline vælgere blandt samtlige partier.

»Dansk Folkeparti gør det helt rigtigt, når de slår på velværd. Det er den klassiske socialdemokratiske linje«, siger valgforsker Hans Jørgen Nielsen.