Overlæger slår alarm: »Jeg kunne ikke drømme om at spise svinelever«

Højt forbrug af medicin med zink truer bekæmpelsen af MRSA-bakterien, der kan være dødelig for mennesker. Sådan lyder advarslen fra eksperter, der peger på flere problemer ved medicinen. EU overvejer forbud, men Enhedslisten kræver dansk handling.

Foto: Christian Als

Den smitter flere og flere. Giver bylder, sår og betændelse. I værste fald er den dødelig.
Det er svine-MRSA, der er tale om.

I øjeblikket diskuteres det blandt politikere og eksperter, hvordan vi kommer den hurtigt voksende bakterie til livs.
Sidste år var der ifølge tal fra Statens Serum Institut 1.295 tilfælde af svine-MRSA hos mennesker. Det er en stigning fra de 1.173 tilfælde i 2015. I år er der foreløbigt konstateret 215 tilfælde.

Fokus blandt politikere og eksperter har især været, at antibiotikaforbruget i svineproduktionen skal reduceres i kampen mod MRSA. Men der er en anden og til tider overset faktor i svineproduktionen, som fremelsker bakterien, advarer eksperter; medicin med zink.

Netop medicin med zink er i stigende grad blevet mere og mere populært blandt svinebønder. For nye tal fra Fødevarestyrelsen i et svar til Folketinget viser, at forbruget ligger på 525 ton i 2016. Det er et lille fald siden året før, og der er en vis usikkerhed behæftet med tallene, men samlet set er forbruget støt stigende siden 2005, hvor der blev anvendt 128 ton.

Det forbrug er bekymrende siger overlæge og professor Henrik T. Westh fra MRSA Videnscenter ved Region Hovedstaden.

»Zink er en af de faktorer, der medvirker til, at MRSA har bidt sig fast i svineproduktionen og har den udbredelse, det har, hvor den i stigende grad smitter mennesker,« siger han.

Potentielt sundhedsproblem

At MRSA-bakterien trives blandt danske svin, fremgår af en screening fra Fødevarestyrelsen i februar. Den viser, at der nu findes MRSA hos 88 procent af danske svinebesætninger.

Således er både en politisk handlingsplan og tiltag blandt svineproducenter, hvor antibiotikaforbruget er reduceret, slået fejl i ønsket om at reducerer forekomsten af MRSA.

Men det er knap så overraskende, når tallene viser, at zink-forbruget samtidig stiger, siger flere eksperter til Berlingske.

Bakterien er nemlig immun over for lægemidlet. Det betyder, at zink-medicin slår andre bakterier ihjel men altså ikke MRSA. Bakterien får på den måde rig mulighed for at vokse, fordi den ikke skal »konkurrere« med de andre bakterier, som zinken lige har bekæmpet.

Resistens overfor MRSA har ellers været et af argumenterne for, at der været stort fokus på at få antibiotikaforbruget til at falde, og det er i nogen grad også lykkedes. Men det nytter ifølge eksperter ikke noget i kampen mod MRSA, hvis medicin med zink ikke tilsvarende reduceres.

»Hvis man helt stoppede med at bruge antibiotika men ikke samtidig reducerer zink-forbruget, vil det ikke mindske forekomsten af MRSA i svineproduktionen. Det er dybt problematisk, for det øger risikoen for MRSA-smitte blandt mennesker,« siger Henrik T. Westh.

Han tilføjer, at der skal en række flere tiltag til end blot at reducere antibiotikaforbruget, hvis MRSA-bakterien skal bekæmpes.
Men ikke nok med at medicin med zink er et problem i forhold til MRSA-bekæmpelsen, så advarer eksperter om flere udfordringer ved medikamentet.

»Jeg kunne ikke drømme om at spise svinelever«

Vi ved nemlig meget lidt om, hvad zink gør ved mennesker, når vi spiser det gennem grisen. Det fortæller overlæge og professor, Hans Jørn Kolmos, ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. For zink lægger sig især i griseleveren, som blandt andet kan blive til leverpostej.

»Jeg kunne ikke drømme om at spise svinelever. Der ligger et potentielt sundhedsproblem der, fordi vi ikke ved, hvor høj koncentrationen af zink er,« siger Hans Jørn Kolmos, der anbefaler myndighederne at undersøge området.

Meget af zinken går desuden ubehandlet igennem grisen og kommer med gyllen ud på markerne. Tungmetallet zink ophobes i naturen, hvor det kan slå mikrolivet ihjel.

Netop det påpeger professor Jens Peter Nielsen, der ved Københavns Universitet forsker i svinebesætninger.
Lægemiddel med zink blev ellers netop anvendt i svineproduktionen, fordi man troede, at det ikke havde skadelige virkninger, fortæller han:

»Men det har både miljøkonsekvenser, og så øger det forekomsten af MRSA. Begge dele er problematiske, og derfor skal brugen af zink reduceres og bruges langt mere målrettet, hvis det overhovedet skal bruges.«

Jens Peter Nielsen forklarer, at lægemidler med zink bliver blandet i foderet til alle smågrise de første 14 dage efter, at de tages fra soen for at forebygge diarré, fordi de i den perioden overgår til fast foder i stedet for mælk fra soen.

EU overvejer forbud

Det er ikke kun de danske eksperter, der er bekymret for udviklingen. I EU ligger der et forslag om at forbyde markedsføring af lægemiddel med zink. Det har Den Europæiske Lægemiddelagenturs komité, der har ansvaret for at overvåge medicin, indstillet til EU-kommissionen.

Ind til videre er der ikke ikke truffet en afgørelse, og Enhedslisten og SF ønsker, at Danmark går foran ved at skrive zink-reduktion ind i handlingsplanen for MRSA.

Handlingsplanen er indgået i en forligskreds bestående af alle Folketingets partier uden Alternativet og Liberal Alliance.

»Det er et kæmpe problem og en bombe under sundheden. MRSA er i voldsom vækst, fordi den indsats, vi har lavet, er for dårlig,« siger landbrugsordfører, Maria Gjerding (EL).

Socialdemokratiet finder det oplagt, at en reduktion af zinkforbruget skrives i handlingsplanen for bekæmpelse mod MRSA.

»Vi må konstatere, at selvom vi har prøvet at have et tempo på politisk for at få greb om MRSA, løber den bakterie hurtigere, end vi gør,« siger landbrugsordfører Simon Kollerup (S).

Landbrugsordfører for Dansk Folkeparti, Lise Bech, siger, at eksperternes advarsler »lyder meget bekymrende.«

»Det skal vi kigge på, for det kan selvfølgelig ikke være rigtig, at vi så bare kører videre med zink,« siger Lise Bech. Hun vil diskutere emnet i forligskredsen.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen svarer i en skriftlig kommentar, at regeringen har bedt ekspertgruppen for MRSA om også at se på anvendelse af zink i deres arbejde. De anbefalinger afventer han.

»Regeringen tager zinkproblematikken meget alvorligt. Jeg udelukker intet på forhånd. Når vi har de samlede anbefalinger til juni, drøfter vi det i MRSA-aftalekredsen,« skriver han.

Men der findes ikke noget alternativ til zink, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter.

»Vi er fra branchens side interesserede i at bruge så lidt zink som muligt og så lidt antibiotika som muligt. Den zink, vi må bruge, er ordineret af en dyrlæge, og vi arbejder på at finde et alternativ, så vi kan mindske brugen af zink.«

LÆS MERE