OVERBLIK: Sådan vil partierne dæmme op for radikalisering

Der skal sættes ind over for udenlandske imamer, som billiger terror og ytringer, der undergraver lovgivning.

København: Et flertal i Folketinget vil skærpe indsatsen mod radikalisering og dæmme op for radikale religiøse forkyndere i Danmark.

Tirsdag faldt aftalen efter to måneder endelig på plads efter en række delaftaler.

Her kan du se, hvad Venstre-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative er enige om:

* Indrejse:

Der indføres en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste. De skal forhindre navngivne udenlandske forkyndere, der tidligere har billiget terror eller antidemokratiske holdninger, i at rejse ind i landet.

Danmark er det første land i verden, der laver en offentlig liste.

* Ytringer:

Billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring gøres strafbare.

* Værdighedskrav:

Man skal mere effektivt kunne fratage vielseskompetencen fra folk, der ikke respekterer normerne i det danske samfund. Eksempelvis hvis en mindreårig vies, eller hvis et par vies uden begges samtykke.

* Tilsyn:

Tilsynet med friskoler skærpes og folkeoplysningsloven strammes, hvilket gør det muligt at fratage offentlig økonomisk støtte til religiøse foreninger.

* Skattefradrag:

Der skal slås ned på foreningers og institutioners skattefradrag, så radikaliserede også rammes på pengepungen.

Foreninger, der ikke lever op til kravene, ryger dermed af listen over foreninger, der kan få fradrag. Det er de samme foreninger, som står til at miste folkeoplysningstilskuddet.

* Kortlægning af moskeer:

Seneste kortlægning er Lene Kühles "Moskeer i Danmark" fra 2006. Aarhus-professoren vil blive bedt om at ajourføre den, så der kommer et klart billede af tilstanden i dag.

* Kursus:

Der indføres et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere.

SF står udenfor den del af aftalen, der handler om indrejselister. Men der er indgået en stemmeaftale med partiet om dele af den samlede pakke. Lovforslag fremsættes efter sommerferien.

Kilde: Kultur- og Kirkeministeriet, DR, TV2, Ritzau.

/ritzau/