OVERBLIK: Sådan vil minister sikre offentlige it-systemer

Ministeren for offentlig innovation vil med ny it-strategi sikre og udvikle fremtidens offentlige it-systemer.

København. En lang række af statens it-systemer er i alt for dårlig stand, og derfor vil minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) nu iværksætte en ny it-strategi, der skal rydde op i systemerne.

Den kommende strategi vil ifølge ministeriet indeholde en række konkrete initiativer, der skal sikre en robust statslig infrastruktur.

Strategien retter sig mod staten, mens kommuner og regioner ikke er omfattet af strategien.

Fokusområderne i strategien vil blandt andet inkludere:

* Bedre prioritering af it-udgifter og it-aktiviteter.

Ifølge ministeriet er der potentiale for en bedre udnyttelse af midlerne, som årligt bruges på det statslige it-område.

Der er samtidig behov for et samlet overblik over planlagte og igangværende it-projekter og -systemer.

Dermed skal der skabes bedre grundlag for koordinering på tværs af de statslige myndigheder og langsigtet planlægning.

* Styrket opfølgning på samfundskritiske projekter.

Ifølge ministeriet er der behov for at minimere risikoen for, at it-projekter kuldsejler eller løber over tid eller budget.

Derfor er der behov for en mere differentieret tilgang til de store samfundskritiske it-projekter, der skal følges tættere.

De statslige myndigheder skal tilbydes mere intensiv rådgivning af Statens It-projektråd.

* Sikker drift af statens kritiske it-systemer.

Der er ifølge ministeriet behov for at løfte myndighedernes arbejde med it-systemer.

Det gælder ikke mindst de systemer, som er kritiske for statens virke eller for samfundet som helhed.

Statens it-systemer skal løbende vedligeholdes og videreudvikles. Myndighederne skal samtidig blive bedre til at konkurrenceudsætte it-løsningerne.

Kilde: Ministeriet for offentlige innovation

/ritzau/