OVERBLIK: Optjening af ydelser kan ramme danskere

Optjening af velfærdsydelser kan svække virksomheders mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Regeringen vil finde cirka 5 af 15 milliarder kroner til sine skattelettelser ved blandt andet at indføre optjeningsprincipper på velfærdsydelser.

Det er langt fra første gang, politikerne på Christiansborg drøfter mulighederne for optjeningsprincipper. Man skal yde, før man kan nyde, har det i flere år lydt fra begge sider i Folketingssalen.

I forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2011 blev der i 2010 nedsat et udvalg, der skulle kortlægge udlændinges ret til og brug af danske velfærdsydelser.

Den over 500 sider lange rapport kortlagde omkring 120 forskellige velfærdsydelser.

Konklusionen lød, at det er "naturligt at overveje justeringer i den danske velfærdsmodel" for at sikre koblingen mellem skattebetaling og brugen af velfærdsydelser. Og at optjeningsprincipper er et "muligt instrument":

»Selv om særligt EU's regler begrænser det juridiske råderum, så er der dog en række muligheder for at knytte rettighederne til velfærdsydelser sammen med en øget brug af optjeningsprincipper,« lød det i rapporten.

Rapporten pegede dog også på en række udfordringer ved optjeningsprincipper:

* Det kan svække virksomheders tilskyndelse til at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Det gælder særligt for ydelser, der er midlertidige og knyttet til ordinær beskæftigelse som sygedagpenge.

* Det kan påvirke muligheden for at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, fordi Danmark bliver mindre attraktivt, hvis der eksempelvis indføres bopælskrav for brug af lægehjælp og sygehusbehandling.

* Optjeningsforslag, der knytter sig til ophold i Danmark, vil også ramme danskere, der vender hjem efter et længere ophold i udlandet.

* Optjeningsprincipper vil ofte udgøre særregler, som skal administreres ved siden af gældende regler, og er derfor ofte forbundet med administrationsomkostninger.

Kilde: Rapport om optjeningsprincipper i forhold til danske velfærdsydelse.