OVERBLIK: Her er regeringens plan mod radikalisering

Regeringen fremlægger 22 punkter, der skal bekæmpe radikalisering i det danske samfund.

København. En større plan med 22 initiativer skal sætte ind mod radikalisering ifølge regeringen, som fremlægger planen tirsdag.

Initiativerne er inddelt i tre punkter, nemlig radikalisering på internettet, fremmedkrigere i radikaliserede miljøer og radikalisering i fængsler.

Her kan du læse de mest fremtrædende initiativer:

* Radikalisering på internettet

- Systematisk kortlægning af ekstremisters onlineaktiviteter.

- Ny enhed under Politiets Efterretningstjeneste (PET) til identifikation og bortfjernelse af ekstremistisk propaganda på internettet.

- Etablering af et blokeringsfilter vedrørende terrorpropaganda - svarende til filtret mod børneporno.

- Mulighed for at blokere udenlandske internetsider, så danske internetudbydere ved dommerkendelse kan pålægges at blokere adgangen til bestemte udenlandske internetdomæner.

- Korps af digitale fornuftsstemmer, som kan være til stede på sociale medier og udfordre ekstremistiske synspunkter.

* Fremmedkrigere og kriminalitet i radikaliserede miljøer

- Stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere, også kaldet foreign fighters.

- Beskyttelse af børn og unge mod hjemvendte fremmedkrigere og andre terrordømte blandt andet med udvidelse af den såkaldte børneattestordning.

- Styrket informationsudveksling med andre lande som kendte eller formodede fremmedkrigere.

- Målrettet og konsekvent indsats mod "almindelig" kriminalitet i radikaliserede miljøer.

- Kortlægning af sammenhængen mellem kriminelle bandemiljøer og islamistiske miljøer.

* Radikalisering og ekstremisme i fængsler

- Ny radikaliseringsenhed og centralt kontaktpunkt i Kriminalforsorgen der skal styrke samarbejdet og koordineringen myndighederne imellem.

- Ny vejledning om udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme samt etablering af vidensteam i Justitsministeriet.

- Styrket it-platform i Kriminalforsorgen, så it-systemerne bedre kan håndtere oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme.

- Udvikling af motivationsprogrammer og handleplaner for at styrke exitindsatsen.

- Styrket indsigt hos fængselspersonalet i radikaliserede og ekstremistiske miljøer.

- Skærpet tilsyn med religiøse forkyndere hos PET i forbindelse med ansættelsen.

- Krav om at prædikener i Kriminalforsorgens institutioner som udgangspunkt skal foregå på dansk.

Kilde: Oversigt over regeringens 22 initiativer mod radikalisering.

/ritzau/