OVERBLIK: Danmark får mange hug for partistøtteregler

Tidligere er Danmark blandt andet blevet anbefalet at indføre et forbud mod anonyme donationer.

Regeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative har sammen med Socialdemokratiet indgået en aftale om en ændring af partistøtteregler.

De dele, der kræver lovændringer, vil blive fremlagt for Folketinget i dette folketingsår.

De danske partistøtteregler har længe været kritiseret af både danske og udenlandske røster. Få et overblik over reglerne og kritikken her:

* I 1995 blev beløbsgrænsen for partistøtte hævet, fordi partierne mistede medlemmer, så de ikke længere kunne finansiere deres drift og valgkamp.

* I dag skal sponsorer skal ikke opgive deres navn ved støttebeløb under 20.000 kroner. Giver de mere, skal partiet kun oplyse sponsorens navn, men ikke beløbets størrelse.

* Grænsen kan omgås ved at yde 19.999 kroner til de enkelte folketingsmedlemmer. Dermed forbliver sponsoren anonym frem for at give et stort beløb til partiet.

* Derudover bruges erhvervsklubber, hvor typisk forretningsfolk betaler for at mødes med partiledere og politikere.

* Støtten kan også være indirekte, som når fagforeninger eller arbejdsgiverforeninger kører selvstændige kampagner rettet mod en bestemt type politik.

* I marts 2015 fremlagde et ekspertudvalg en række anbefalinger. Blandt andet, at navne på donorer af beløb over 10.000 kroner skal indberettes.

* Samtidig blev det anbefalet at skabe større åbenhed om alle private bidrag over en bestemt beløbsgrænse til politiske partier og indvalgte enkeltkandidater. Både om, hvem der giver bidraget, og om bidragets størrelse.

* SR-regeringen indledte før folketingsvalget i 2015 forhandlinger om at ændre reglerne, men forløbet blev afbrudt af valget. Hverken Venstre-regeringen eller VLAK-regeringen har indbudt til forhandlinger.

* Europarådets antikorruptionsenhed, Greco, har i flere år opfordret skiftende danske regeringer til at skabe mere gennemsigtighed i partistøttereglerne.

* Europarådet har blandt andet anbefalet Danmark at indføre krav om forbud mod anonyme donationer. Yderligere bør der også være krav om, at det præcise beløb skal opgøres.

Kilder: Europarådet, Ritzau, Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier.

/ritzau/