Opfordring til regeringen - jeres argumenter smuldrer: Drop grænsekontrollen

Den midlertidige grænsekontrol ved Danmarks grænse skader nu mere end den gavner og bør ophæves, mener politikere i ind- og udland. Grænsekontrol skal fortsætte, så længe det er nødvendigt, siger udlændingeminister.

»Nu må det selv i regeringens optik og med regeringens hidtidige argumenter være sådan, at grænsekontrollen bør ophæves,« siger de Radikales integrations- og udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Med et markant lavere antal asylansøgere i Danmark sidste år end de foregående år, smuldrer et af de væsentligste argumenter for den midlertidige grænsekontrol, lyder det fra både Christiansborg og fra vores tyske nabo.

Derfor lyder der en opfordring til regeringen om at ophæve grænsekontrollen, der ved adskillige lejligheder er blevet forlænget. Opfordringen kommer med henvisning til nye tal for antallet af asylansøgere, der viser, at 6.235 asylansøgere kom til Danmark sidste år. Året før var tallet 21.316 og i 2014 på 14.792.

Anke Spoorendonk (SSV) er bl.a. justits- og europaminister i den tyske delstat Slesvig-Holsten, og hun har længe været kritisk over for grænsekontrollen. De nye og lavere asyltal betyder i hendes øjne, at den danske regering skal droppe kontrollen ved grænsen.

»Det er ærgerligt for grænseregionen, at vi har en grænsekontrol, og det er nu overflødigt at holde fast i det. Det bekræfter de faldende asyltal,« siger hun.

Senest blev grænsekontrollen i sidste uge forlænget til den 12. maj.

R: Symbolsk kontrol

På Christiansborg har de Radikale været stærk modstander af grænsekontrollen, og partiets integrations- og udlændingeordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener, at regeringen har mistet sit sidste argument for at fortsætte kontrollen.

»Nu må det selv i regeringens optik og med regeringens hidtidige argumenter være sådan, at grænsekontrollen bør ophæves. Ellers har det ingen logik. Der er i forvejen tale om en ren symbolsk kontrol, der slet ikke er beregnet til flygtninge og asylansøgere, for dem kan man jo ikke forhindre i at bede om asyl,« siger hun.

Spørger man Tønders Venstre-borgmester Henrik Frandsen, om det lavere asyltal betyder noget for hans holdning til grænsekontrollen, som han før har kritiseret, lyder kommentaren:

»Grænsekontrollen blev indført, fordi der kom et stort antal asylansøgere, og når der så kommer et lavere antal, formoder jeg, at det tæller modsat. Men det er ikke op til mig at afgøre, om det aktuelle tal berettiger grænsekontrol eller ej.«

Støjberg: Kontrol så længe det er nødvendigt

Regeringen er dog på nuværende tidspunkt ingenlunde indstillet på at fjerne den midlertidige kontrol ved grænsen, fastslår udlændingeminister Inger Støjberg.

»Vi skal have grænsekontrol lige så længe, det er nødvendigt. I og med det ikke bare handler om antallet af asylansøgere, men også er et spørgsmål om den terrortrussel, vi lever i, og de uregistrerede flygtninge og immigranter i Europa, så ser jeg ikke for mig, at vi lige kommer til at ophæve grænsekontrollen,« siger hun.

Spørger man i politiet, er der store omkostninger forbundet med bevogtningsopgaverne ved de forskellige grænseovergange. Er det prisen værd, når det kommer så få, som der gør i øjeblikket?

»Ja, det mener jeg,« siger Inger Støjberg og fortsætter: »Men jeg er helt bevidst om, at der er en stor omkostning ved det, og det er også derfor, at dels Hjemmeværnet er sat ind, og dels derfor vi går i gang med at uddanne politikadetter.«