Ombudsmanden retter hård kritik mod Justitsministeriet

Ministerium handlede "meget kritisabelt", da nyhed blev givet til udvalgte medier, før advokat var orienteret.

Civilstyrelsen under Justitsministeriet, ligger i Viborg som en del af regeringens udflytning af statslige arbejdspladser . Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Indsamlingsnævnet, Rådet for Offerfonden. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Justitsministeriet handlede i strid med god forvaltningsskik, da man i juni måned fortalte DR og Jyllands-Posten, at man ville rejse en sag om opløsning banden Loyal To Familia (LTF).

Ministeriet gav først LTF's advokat besked fem minutter før, at historien blev offentliggjort af medierne, og det er ifølge Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, »meget kritisabelt«.

I en redegørelse, som er offentliggjort tirsdag, konkluderer ombudsmanden, at generelle principper om lighed og saglighed er blevet tilsidesat.

»Ikke mindst i en sag af den foreliggende karakter er det vigtigt, at de involverede myndigheder i enhver henseende behandler sagen på en måde, der understøtter tilliden til dem.«

»Efter min opfattelse har Justitsministeriets fremgangsmåde ikke understøttet en sådan tillid,« siger Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen.

/ritzau/