Offentlighedsloven bliver mere lukket end hidtil antaget

Regeringen lukker via bekendtgørelser for den lovede åbenhed i en lang række statsselskaber som blandt andet DSB Øresund, der driver Kystbanen.