Østergaard: Socialdemokratiets plan er ikke regerings-duelig

Socialdemokratiets 2025-plan er uegnet til at lede Danmark efter, lyder den kategoriske melding fra de Radikales leder, Morten Østergaard.

Radikale Venstres formand Morten Østergaard. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson

De Radikale indleder det nye folketingsår med at trække tæppet væk under Socialdemokratiets økonomiske plan frem mod 2025.

På dagen for åbningsdebatten i Folketinget slår den radikale leder, Morten Østergaard, fast, at S-planen »Stol på Danmark« er uegnet til at regere landet efter.

»Når jeg kigger på, hvad der kan bære den økonomiske politik for en ny regering, mener jeg ikke, at Socialdemokraternes plan er egnet,« siger Morten Østergaard i et interview med Berlingske.

Som svar på Socialdemokratiets oplæg til 2025-forhandlingerne, der blev præsenteret for to uger siden, kritiserer Østergaard konkret, at S ikke lægger op til at rulle alle besparelser på uddannelsesområdet tilbage og i stedet prioriterer at videreføre boligskattestoppet. Det gør ifølge den radikale leder planen »utilstrækkelig« som økonomisk retning for Danmark, »at man fuldstændig råt sluger regeringens uddannelsesbesparelser«.

»Jeg sidder tilbage med et indtryk af, at det er vigtigere for Socialdemokratiet at overgå regeringen i at dele gaver ud til boligejerne, end det er at sikre, at vi får stoppet besparelserne på vores børns uddannelser. Og når man samtidig ikke er villig til at gå nogle skridt, der kunne sikre, at vi havde flere penge at prioritere, så er det, jeg konkluderer, at så kan man ikke lede Danmark på den plan,« siger han.

Det tydelige skel

De Radikale foreslår i partiets egen 2025-plan at udskyde danskernes pensionsalder med et år, hvilket skal skabe økonomisk rum for det, Morten Østergaard betegner som en generationsgave, der består af én ekstra mia. kr. om året frem mod 2025 – i alt ni mia. kr.

Det er penge, som skal bruges på bl.a. flere pædagoger i daginstitutionerne, en opgradering af folkeskolen samt flere timer med en underviser for studerende på de videregående uddannelser. Samtidig kan de Radikale på lange stræk genkende sig selv i regeringensplan for fremtidens boligbeskatning.

Socialdemokratiet har i sit forhandlingsoplæg bl.a. prioriteret penge til velfærd og en opkvalificeringsreform samt øremærket op mod 30 mia. kr. de næste ti år til at fastholde skattestoppet for ejendomsværdiskat og finansiere et nyt ejendomsvurderingssystem.

I forvejen har Morten Østergaard ved flere lejligheder erklæret sig stærkt uenig i S-formand Mette Frederiksens aktuelle udlændingepolitik, hvor Socialdemokratiet det seneste år har lagt stemmer til næsten samtlige af regeringens udlændingestramninger. Men »Stol på Danmark«-planen har vakt endnu en bekymring hos den radikale leder.

»Vi kan have en uenighed om, hvad der er behov for i forhold til udlændingepolitikken, og dér må vi kunne finde et kompromis. Men når vi taler om den økonomiske politik, er vi ude i noget, hvor vi mister muligheden for reelt at forme vores fremtid,« siger han.

Økonomiske prioriteringer er et område, hvor Socialdemokratiet og de Radikale traditionelt står langt fra hinanden.

Skellet blev tydeligtunder regeringsforhandlingerne påHotel Crowne Plazai 2011, hvor Socialdemokratiet, de Radikale og SF i 16 dage støbte fundamentet for SRSF-regeringen.

Resultatet blev blandt andet, at Socialdemokratiet og SF måtte sluge de Radikales krav om at indføre en passus i regeringsgrundlaget om, at »udgangspunktet for regeringen er VK-regeringens økonomiske politik i bredeste forstand,« hvilket siden martrede regeringssamarbejdet mellem de tre partier.

Morten Østergaard ser Socialdemokratiets 2025-plan som en anledning til at markere sin uenighed med den tidligere regeringspartner i god tid inden et eventuelt regeringsskifte.

Den radikale leder peger på de fire borgerlige partiers ageren i oppositionstiden og under valgkampen, hvor partilederne signalerede forbrødring og enighed, mens de nu i hans øjne »er mere optagede af at positionere sig end af at komme til forhandlingsbordet«.

»Jeg synes, det mest ærlige er at sige til, når man ser noget, der giver anledning til at råbe vagt i gevær. Og det gør jeg altså her,« sigerhan.

»Kyllinge-agtigt«

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, deler den konkrete kritik, men mener også, at den rækker for langt.

»Det er kyllinge-agtigt af Socialdemokratiet ikke at turde tage livtag med boligskattestoppet, ligesom det er uklogt at skære i uddannelsessystemet. Men man skal huske på, at det, der spiller en rolle, er, hvad man gennemfører, når man engang måtte sidde i regering,« siger han.

SFs gruppeformand, Jacob Mark, betoner, at SF er tættere på Socialdemokratiets plan end på de Radikales.

»Ideologisk er vi mere enige med Socialdemokraterne, men det grundlæggende problem er, at de ikke har en drøm om at forandre samfundet, så det bliver mere lige,« siger han.

Socialdemokratiet tager ifølge finansordfører Benny Engelbrecht den radikale kritik med »knusende ro.« Han peger på, at de Radikale bl.a. lægger op til at lade danskerne arbejde et år længere samt til topskattelettelser:

»På den baggrund er det ikke så underligt, at vi går til forhandlingerne fra hvert vores udgangspunkt. Vi noterer os, at regeringens fornyelse af boligskattestoppet er blevet rost af Radikale Venstre, mens de Radikale er utilfredse, når vi ønsker at sikre ro og tryghed om boligejerne. Så der gælder åbenbart dobbelte standarder, og det kan synes underligt.«