Økologer: Godt at afgifter reguleres

Regeringen genopretter regulering af energiafgifter fra SR-regeringens tid. Men der skal større omlægning til for at gøre energiforbruget miljøvenligt.

Regeringens beslutning om at regulere energiafgifterne efter prisudviklingen er bedre end ingenting. Men der er tale om et så lille skridt, at den adfærdsændrende effekt i form af et lavere energiforbrug vil være svær at måle, forudser Det Økologiske Råd. Med indeksreguleringen genindføres den regulering, der eksisterede under SR-regeringen, efter seks års pause.

- Man genopretter noget af den skade, som man forvoldte i 2001. Da man indførte skattestoppet i 2001, stoppede man indeksreguleringen af de grønne afgifter og indledte dermed en udhuling af deres størrelse og dermed også af deres effekt. Nu går man tilbage til den regulering, der var i den forrige regerings tid, siger sekretariatsleder Christian Ege, Det Økologiske Råd.

Hvis energiforbruget for alvor skulle ændres i miljøvenlig retning, ville et mere effektivt skridt ifølge rådet være en egentlig grøn skattereform med et løft i afgiftsniveauet for udledning af CO2 og brug af kul, olie og naturgas.

/ritzau/