Nyt lovforslag: Stjæl en håndsprit – og ryg en tur i spjældet

Regeringen vil skærpe straffene for tyveri og andre forbrydelser markant, såfremt de er relateret til den aktuelle coronakrise. Der er således fængselsstraf i vente for tyveri af for eksempel en enkelt flaske håndsprit. Støttepartier er bekymrede og ønsker en bagatelgrænse.

»Det går ud over alle borgere i Danmark, når personer stjæler værne- og desinfektionsmidler fra hospitaler og dermed begrænser myndighedernes muligheder for at forebygge og beskytte befolkningen mod smitte,« står der i bemærkningerne til et nyt lovforslag fra regeringen. Her ses justitsminister Nick Hækkerup (S). Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix

Det skal koste en forbryder dyrt og dyrere end normalt, hvis den forbrydelse, han eller hun begår, finder sted i sammenhæng med coronaepidemien.

Det er i hvert fald hensigten bag et lovforslag fra regeringen, som Justitsministeriets jurister har udarbejdet på ganske kort tid, og som blev sendt til folketingsmedlemmerne torsdag morgen. Det skete, blot få timer før førstebehandlingen af hasteloven gik i gang i folketingssalen.

Stjæler man for eksempel værnemidler som håndsprit eller testudstyr fra sygehuse eller apoteker, eller udnytter man de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet til svindel, skal straffen ifølge lovforslaget være hårdere end for tilsvarende forbrydelser, der ikke har en direkte sammenhæng med coronasmitten.

Lovforslaget lægger således op til, at det skal tælle som en skærpende omstændighed for strafudmålingen af en række forbrydelser, hvis kriminaliteten »baserer sig på den frygt og usikkerhed«, som epidemien har bragt med sig, eller hvis forbryderen udnytter, at nogle genstande til sygdomsbekæmpelse har fået ekstraordinær værdi.

»Det går ud over alle borgere i Danmark, når personer stjæler værne- og desinfektionsmidler fra hospitaler, og dermed begrænser myndighedernes muligheder for at forebygge og beskytte befolkningen mod smitte. Det samme gælder tricktyverier og bedrageri, hvor kriminelle udgiver sig for at være fra for eksempel sundhedsmyndighederne og forsøger at udnytte borgernes generelle bekymring for smitte med covid-19,« står der i bemærkningerne til lovforslaget:

»Straffen for sådanne overtrædelser bør derfor stå mål med deres potentielle skadevirkninger for samfundet som sådan. Tilsvarende gælder for virksomheder og erhvervsdrivende, som på svigagtig vis måtte søge at udnytte hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved covid-19-epidemien.«

Tyveri af håndsprit skal udløse fængsel

Lovforslaget lægger op til, at straffen for så forskellige forbrydelser som vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste, dokumentfalsk, svig og særligt grov svig med offentlige midler og brugstyveri kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis forbrydelserne »har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark«.

Straffen for den, der »uberettiget« har opnået eller har forsøgt at opnå »lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation« fra de økonomiske coronahjælpepakker, kan tilmed forhøjes, således at den bliver fire gange så høj.

Og samtidig skal lovovertrædelser omfattet af lovforslaget, der i dag straffes med bøde, fremover i visse tilfælde som udgangspunkt skulle straffes med fængsel. Det kan for eksempel være tyveri af værnemidler, der hidtil ikke er blevet straffet med fængsel, fordi de ikke tilskrives stor økonomisk værdi.

Selv hvis man stjæler én flaske håndsprit fra eksempelvis et apotek eller et hospital, skal det ifølge regeringen udløse en fængselsstraf. I dette tilfælde vil straffen i udgangspunktet være på mellem 10 og 30 dages ubetinget fængsel.

16 anmeldte tyverier

I bemærkningerne til lovforslaget er der oplistet en lang række eksempler på forbrydelser, og hvordan lovforslaget lægger op til, at de skal straffes.

Det gælder blandt andet en situation, hvor en person stjæler håndsprit til en værdi af i alt 200 kroner fra en lægepraksis eller et hospital. I sådan et tilfælde vil straffen ifølge Justitsministeriet i udgangspunktet være på mellem 10 og 30 dages ubetinget fængsel.

»Et sådant tilfælde vil udgøre tyveri efter straffelovens § 276 og vil som udgangspunkt skulle sanktioneres med en bøde på 500 kroner, som er mindstebøden efter straffelovens § 287. Med lovforslaget forudsættes det, at der fremover for en sådan overtrædelse som udgangspunkt vil skulle fastsættes en kortere fængselsstraf, der som udgangspunkt bør være ubetinget,« står der i lovforslaget.

I et andet eksempel skaffer en person sig uberettiget adgang til en lægepraksis eller et hospital og stjæler håndsprit til en værdi af 1.500 kroner.

»Et sådant tilfælde vil udgøre indbrudstyveri efter straffelovens § 276 a og vil efter retspraksis som udgangspunkt i førstegangstilfælde blive sanktioneret med fængsel i cirka 30 dage. Med lovforslaget forudsættes det, at strafniveauet for en sådan lovovertrædelse som udgangspunkt vil skulle være cirka 60 dages fængsel, der som udgangspunkt bør være ubetinget,« står der videre.

Rigspolitiet har ifølge lovforslaget oplyst, at der i perioden fra 1. marts til 23. marts 2020 er registreret 16 anmeldelser om tyveri/indbrud eller forsøg på at stjæle værnemidler.

Støttepartier er skeptiske

Regeringens tre støttepartier er imidlertid skeptiske over for, om de højere straffe stemmer overens med brøden.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, siger til DR:

»Vi vil gerne have en bagatelgrænse, for det skal ikke være sådan, at hvis man for eksempel er ansat på et plejehjem eller et hospital og tager en flaske håndsprit med hjem, så kommer du i fængsel. Der er nødt til at være en bagatelgrænse, for folk kan godt tage noget ekstra håndsprit med hjem fra arbejde, fordi de er bange.«

SFs retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, oplyser til samme medie, at SF vil stille et ændringsforslag om netop en bagatelgrænse, mens de Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, på Twitter udtrykker sin undren over den høje straf med et eksempel:

»Hvis to personer går ind i fysioterapien på et hospital. Den ene nupper spritdispenseren, den anden tager en håndvægt, hvorfor skal den ene så i fængsel og den anden have en bøde?«