Nyt loft i gymnasiet: Max 28 elever

Regeringen indfører et "fleksibelt" loft på 28 elever i gymnasieklasserne. Men man vil stadig kunne se klasser med 35 elever.

Når de nye 1.g’ere påbegynder deres gymnasiale uddannelse efter sommerferien, vil der samlet set være færre elever i gymnasieklasserne. For rektorerne vil ikke længere kunne komme flere elever i gymnasieklasserne for at spare penge. Regeringen har som del af finanslovsforhandlingerne sammen med Enhedslisten netop landet en aftale, som i alt tildeler 240 mio. kr. ekstra til uddannelsesområdet.

Årligt vil 120 mio. kr. gå til gymnasierne, som skal overholde et såkaldt ”fleksibelt loft” på 28 elever i klasserne. I praksis betyder det, at der f.eks. kan være 30 elever i den ene klasse og 26 elever i den anden – når bare gennemsnittet er 28 elever i hver klasse per årgang.

- Der er den fleksibilitet, at man kan have lidt forskellige typer af hold. Men når man kigger på en årgang på tværs, er der i gennemsnit 28 elever i klasserne. Og det er jo markant lavere i forhold til i dag, når man ser at der nogle steder sidder 36-38 elever, som ikke får en tilstrækkelig god undervisning, og at frafaldet derfor har været for højt, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

INFOSHOP: Her er vores guide til landets gymnasier 2011

At få indført et loft over klassekvotienten på de gymnasiale uddannelser er en mærkesag for Enhedslisten, som har kæmpet for at få det indført siden 1999. Partiets politiske ordfører Johanne Schmidt-Nielsen så dog gerne, at loftet var endnu lavere end 28.

- Jeg ville gerne have et loft på 26, men et loft på 28 frem for slet ikke noget loft er en kæmpe forbedring i forhold til i dag, hvor der ikke er nok tid til den enkelte elev. Det er de elever, der ikke kan få hjælp til lektierne derhjemme, som man taber ved at lave de her kæmpeklasser, siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun er tilfreds med, at loftet er fleksibelt, selvom det betyder, at der stadig kan være 35 elever i nogle klasser. For det åbner mulighed for, at gymnasieeleverne fortsat kan skifte studieretning, hvis de har lyst, påpeger hun.

- Det ville være synd, hvis man gik på en multimediestudieretning og hellere vil hen på en sprogstudieretning, men ikke kunne komme hen på det andet hold, fordi de sidder 28 elever i klassen. Nu kan man komme derhen, også selvom de bliver 29, fordi der kommer 27 i den anden klasse. Det er det mest fornuftige.

Aftalen tildeler samtidig 120 mio. kr. til erhvervsuddannelserne. Pengene skal bl.a. reducere antallet af lærerfritimer og fjerne forringelsen på skolepraktikydelsen, som hæves fra 3.633 kr. til 6.739 kr.

- Vi har set, at elever har valgt skolepraktikken fra, fordi de ikke har kunnet klare sig med den nedskæring, der har været på skolepraktikydelsen. Nu fjerner vi forringelsen og giver dem meget mere læretid, så vi bedre kan fastholde dem på uddannelserne, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).