Nykristne asylsøgere vækker skepsis hos Naser Khader

Myndigheder bør ifølge konservativ ordfører se kritisk på asylsøgere, der lader sig døbe efter afslag på asyl.

Foto: Sarah Christine Nørgaard

Der er grund til at være skeptisk, når asylansøgere ønsker asyl i Danmark med henvisning til, at de er konverteret til kristendommen.

Det mener de Konservatives kirke- og integrationsordfører, Naser Khader.

»Jeg vil ikke udelukke, at nogle kommer i kontakt med kirken og bliver overbevist om, at kristendommen er den sande vej.«

»Men der, hvor jeg bliver skeptisk, er, når folk pludselig konverterer, efter at de har fået afslag på asyl,« siger Naser Khader.

Flygtningenævnet har i år haft 169 sager, hvor ansøgerne som asylmotiv har angivet at være konverteret fra islam til kristendommen.

Det er næsten lige så mange som de foregående tre år tilsammen, skriver Jyllands-Posten.

En del af ansøgerne er ifølge avisen afviste asylsøgere, der har fået genoptaget deres sager, fordi de er blevet døbt i folkekirken.

Nogle af dem kommer fra Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Her er 28 udlændinge alene i år blevet døbt i den lokale kirke.

»Der er nogle, der tror, det kan blive en genvej til asyl. Det synes jeg, er misbrug af asylsystemet,« siger Naser Khader.

Han mener, at udlændingemyndighederne bør lægge vægt på, hvad den enkelte asylansøger forklarede, da han eller hun ankom til Danmark.

»Jeg har selv tolket for asylansøgere i 1990'erne og ved, at de få timer efter ankomsten skal igennem en længere afhøring hos politi og udlændingemyndigheder om, hvorfor de er flygtet.«

Hvis asylansøgeren ved det første møde med myndighederne har givet udtryk for, at han eller hun er kristen, så kan det ifølge den konservative ordfører berettige asyl.

Venstres kirkeordfører, Carl Holst, mener, at det stigende antal sager om konvertitter bør undersøges nærmere.

»Jeg ser gerne, at vi får afdækket, om der er nogen, der på et falsk grundlag søger asyl med henvisning til kristendommen.«

»Når det er sagt, så er Danmark et kristent land, og vi tager også imod dem, der ikke har kunnet udøve deres kristne tro i deres hjemland,« siger han.

Kirkeminister Mette Bock (LA) siger til Jyllands-Posten, at hun ikke ser nogen grund til at blande sig i problematikken.

/ritzau/