Nye togsignaler bliver mindst fire milliarder dyrere

Et signalprojekt på det danske jernbanenet er forsinket op mod tre år og er 4,4 milliarder dyrere end ventet.

Foto: Henning Bagger

København. Statsrevisorerne rejser nu kritik af Banedanmark, som står for at udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Kritikken går på, at Signalprogrammet foreløbig er forsinket med op til tre år og er cirka 4,4 milliarder kroner dyrere end ventet.

- Banedanmarks styring har været baseret på misvisende og ukorrekte oplysninger om programmets fremdrift og økonomi, lyder det i Statsrevisorernes beretning.

For omkring 19 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Men det store signalarbejde er i alvorlige problemer.

For at sikre en effektiv og pålidelig drift af jernbanenettet fremover besluttede Folketinget i 2009 at udskifte de gamle signalsystemer på S-banen og fjernbanen.

Men der har været en utilstrækkelig styring fra Banedanmark, hvilket Statsrevisorerne påtaler.

Kollegiet finder det kritisabelt, at Transportministeriet ikke i tide har forholdt sig mere kritisk til Banedanmarks oplysninger om, hvordan projektet skred frem.

- Både Transportministeriets departement og Banedanmark har undervurderet kompleksiteten og opgaverne i Signalprogrammet, lyder det.

Statsrevisorerne peger på, at der er behov for en stram styring af programmet. Der er fortsat stor risici for, at det bliver endnu dyrere og yderligere forsinket.

/ritzau/