Nye løfter om kortere ventetider

Sundhedsministeren og regionerne er enige om, at ventetiderne skal ned på max. én time eller endnu kortere. Men det kan godt trække ud med at nå i mål især i Region Hovedstaden.

De alt for lange ventetider på en række skadestuer skal reduceres. Men hvordan det skal ske, og hvornår ventetider på adskillige timer for et stort antal patienter vil være et overstået kapitel, er endnu uafklaret.

Dét er meldingen efter et møde i går mellem sundhedsminister Astrid Krag (SF) og topfolk fra Danske Regioner, der på forhånd havde lanceret et forslag om at indføre en landsdækkende målsætning om, at 90-95 pct. af patienterne højst må vente én time, før de kommer i behandling.

Ifølge Astrid Krag er den grænse et »rigtigt fornuftigt udgangspunkt«, og såvel Danske Regioner som et regeringsnedsat embedsmandsudvalg skal nu granske nærmere, hvad der er årsagerne til de lange ventetider, og hvad der kan gøres for at bekæmpe dem.

»Ambitionen er, at patienterne skal vente så kort tid som muligt, og tidsgrænsen skal også ligge der så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Nu har regionerne forpligtiget sig på én time. Det er en god start, men er det muligt at gøre det endnu bedre, ville det være dejligt. Jeg vil endnu ikke lægge mig fast på en grænse,« siger Astrid Krag.

Socialdemokraterne og SF bebudede i valgkampen, at de ville afsætte 100 mio. kr. til at få ventetiderne på skadestuerne ned på en halv time. Efter valget røg den tidsgrænse ud af regeringsgrundlaget, og der er heller ingen spor af de 100 mio. kr. i finanslovsudspillet. Både i regeringen og i regionerne er holdningen nu, at det heller ikke nødvendigvis kræver flere penge at få ventetiderne ned.

Ét instrument bliver at få indført en form for såkaldte visiterede skadestuer over hele landet, så akut syge først skal ringe til en sundhedsekspert for at få at vide, om de skal tage på skadestuen eller gå til egen læge. Det ventes at kunne frasortere et betydeligt antal patienter på ikke mindst de stærkt pressede skadestuer på de store hospitaler i Region Hovedstaden, der i modsætning til flere af de andre regioner dog umiddelbart ikke ønsker at gøre det obligatorisk at ringe først.

Danske Regioner bebuder, at man vil tage problemerne på skadestuerne op på det førstkommende bestyrelsesmøde for at sikre sig fælles fodslag om en grænse på max. én times ventetid og se på, hvad det kræver i de forskellige regioner for at få den ført ud i livet. Flere af de fem regioner er allerede tæt på, men i Region Hovedstaden kræves der måske noget ekstra tid for at vænne borgerne til, at der ikke længere vil være fri adgang til skadestuerne, vurderer formand for Danske Regioner Bent Hansen (S).

»Vi er en serviceorganisation, og vi skal levere noget, som borgerne synes er i orden,« siger han.

Blandt fagfolk er vurderingen, at regionerne burde være i stand til at nå i mål forholdsvist hurtigt med en grænse på max. én times ventetid.

»Hvis man havde holdt fast i at love 30 minutter, ville det både have skabt en meget presset situation og kræve en hel del flere ressourcer. Men med et mål på én time vil det mere være et spørgsmål om at se på arbejdstilrettelæggelsen på skadestuerne og indføre en telefonsluse for at få sorteret nogle patienter fra,« siger professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen.